Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Processmodellering av avloppsreningsverk – Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Processmodellering av avloppsreningsverk – Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-03

Titel: Processmodellering av avloppsreningsverk – Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design

Författare: Christoffer Wärff, Marcus Ahlström och Magnus Arnell RISE Research Institutes of Sweden

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2020-03.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Datorbaserade modeller för simulering av processer på avloppsreningsverk kan göra stor nytta för att optimera investeringar och drift, men de används bara på ett fåtal avloppsreningsverk i Sverige. Målet med projektet var att höja kunskapsnivån om nyttan med modellering hos svenska användare och beslutsfattare. Hittills har det funnits ytterst lite information på svenska om hur processmodellering kan användas. Projektet tog därför fram kunskapsportalen ModelleraARV som nu finns tillgänglig på Internet.

Sökord: Avloppsreningsverk, modellering, kunskapsportal 

Keywords: Wastewater treatment plant, modelling, knowledge portal

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08