Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport om Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar.  (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport om Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar. (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2023-02
Titel: Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar
Författare: Elin Ulinder, RISE, Johanna Wallström, Sweco, Annika Nordin, SLU, Linda Almqvist och Malin Tuvesson, MSVA, Hans Fridholm, Sweco
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Är markbäddar ett hållbart alternativ till konventionella avloppsreningsverk i landsbygdsområden med tanke på rening av läkemedelsrester och smittämnen? Den markbädd som undersöktes hade relativt hög reduktion av virus och vissa läkemedel jämfört med både ett reningsverk med en satsvis biologisk reaktor och med konventionella reningsverk.

Sökord: Markbädd, markbaserad, avloppsvattenrening, filtermaterial, naturgrus, bergkross, SBR, läkemedel, smittämnen, virus, hydraulisk konduktivitet
Keywords: Sand filter, wastewater treatment, filter media, natural sand, crushed rock, SBR, pharmaceuticals, pathogens, virus, hydraulic conductivity

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma