Gå direkt till innehåll
Framsidesbild 2016-19: Konceptuell modell av mikrobiologisk förorening till grundvattentäkter med naturlig infi ltration. Figur: Karin Holmgren, Chalmers
Framsidesbild 2016-19: Konceptuell modell av mikrobiologisk förorening till grundvattentäkter med naturlig infi ltration. Figur: Karin Holmgren, Chalmers

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter ... (dricksvatten, hälsa, rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2016-19 (allmänt tillgänglig nu)
Titel: Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter – utveckling och tillämpning av ett QMRA-verktyg
Författare: Johan Åström, Tyréns AB, Andreas Lindhe, Chalmers, Martin Bergvall, Tyréns AB till 2014, Lars Rosén, Chalmers och Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning
Område: Dricksvatten, hälsa, rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-19.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Ett verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av grundvattenverk har utvecklats och utprovats i tre olika fallstudier. Baserat på en litteraturgenomgång har beräkningsmoduler upprättats för den naturliga mikrobiologiska barriärverkan i jordmån, omättad och mättad zon med hänsyn till lokala förhållanden.

Sammanfattning: Rapporten presenterar ett praktiskt användbart verktyg för mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter. Verktyget kan användas för att kvantifiera infektionsrisken med hänsyn till de naturliga barriärer som finns i mark och grundvatten.

Omkring hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige kommer från grundvattentäkter, både naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten bildas genom infiltration av nederbörd och konstgjort grundvatten genom infiltration av ytvatten. Naturligt grundvatten kan förorenas av patogena mikroorganismer (virus, bakterier, parasiter) från gödsel, avloppsledningar och enskilda avlopp. Konstgjort grundvatten kan också förorenas från bland annat avloppsreningsverk som släpper ut renat eller bräddat och därmed orenat vatten i ytvatten, som sedan infiltreras.

Grundvatten har ansetts mer hälsosäkert än ytvatten på grund av den naturliga barriär som transporten genom marken innebär. Därför har vi i Sverige tidigare sällan använt desinfektion av grundvatten. Men på senare år har allt fler grundvattenverk installerat till exempel UV-ljus. Statistik över utbrott har visat på infektionsrisker från grundvatten och att det behövs ett modellverktyg för att kunna göra en mikrobiologisk riskbedömning. Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (förkortat QMRA) är en internationellt etablerad metod för att bedöma infektionsrisker i ett dricksvattensystem. Projektet har vidareutvecklat metoden med beräkningsmoduler för grundvattentäkter. Man har identifierat vilka typer av grundvattentäkter som är mest utsatta för mikrobiell påverkan och risk. Man har beskrivit föroreningskällor och förekomst av olika patogener, och redogjort för hur man kan definiera reduktion av patogener i marken.

QMRA-verktyget användes sedan i tre fallstudier, två för Umeås grundvattentäkt (bassänginfiltration av älvvatten samt läckage från Kullabäcken) och en för Magras grundvattentäkt i Alingsås (läckage från enskilda avlopp, spillvattenledning och utjämningsmagasin). Riskbedömningarna för Umeås grundvattenverk visade att virusrisken dominerar och att den årliga infektionsrisken är störst i fallet med bassänginfiltration. Risken är lägre för bakterier och betydligt lägre för parasiter. Riskbedömningen för grundvattenverket i Alingsås omfattade tre föroreningskällor i området och visade på mycket låg infektionsrisk.

QMRA-verktyget för grundvattentäkter kan ge VA-organisationer förståelse för den infektionsrisknivå som är förknippad med dricksvatten producerat från grundvatten, och hur risken påverkas av olika scenarier. Modellen är baserad på underlagsdata från litteraturen och är utvecklad i ett format som kan uppdateras och vidareutvecklas så snart det behövs. Projektet har genomförts i samverkan mellan Tyréns, Chalmers (DRICKS) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) under perioden 2013–2015.

Sökord: Mikrobiell riskanalys, mikrobiell riskbedömning, infektionsrisk, patogener, enskilda avlopp, avloppsutsläpp, grundvatten, bassänginfiltration
Keywords: Microbial risk analysis, microbial risk assessment, infection risk, pathogens, household sewers, sewage discharge, groundwater, basin infiltration

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma