Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2022-09
Titel: Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten
Författare: Mikael Danielsson, Lunds universitet och Norrvatten, Linda Holmer och Daniel Hellström, Norrvatten, Caroline Schleich och Alexander Keucken, Vivab, Josefin Barup och Lena Meyer-Lind, VA SYD, Sandy Chan, Sydvatten, Tage Rosenqvist, Catherine J. Paul och Peter Rådström, Lunds universitet
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Studier i Lund, Storstockholm och Varberg har visat hur riktad flödescytometri kan användas för att övervaka och förstå de processer som avgör dricksvattnets biostabilitet i ledningsnätet. Dna-analys visade bland annat att när monokloramin togs bort som desinfektionsmedel för vattentransporten så minskade mängden oönskade bakterier i ledningsnätets biofilm, medan de goda bakterierna ökade.

Sökord: Biofilm, biostabilitet, dricksvattendistributionssystem, dricksvattenkvalitet, flödescytometri, mikrobiom, monokloramin, vattentorn
Keywords: Biofilm, biostability, drinking water distribution system, drinking water quality, flow cytometry, microbiome, monochloramine, water tower

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma