Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-04

Titel:
 Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Författare: Angelica Lidén, Avd. för Teknisk Vattenresurslära, LTH

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2020-04.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Rapporten sammanställer kunskap om membranfiltrering för dricksvattenproduktion. Den ska hjälpa dricksvattenproducenterna att förstå hur membranfiltrering fungerar och när det är lämpligt att använda olika filtertyper: mikrofilter, ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos. Rapporten är också en nulägesbeskrivning av membranbaserade anläggningar i drift, dels större svenska anläggningar, dels några intressanta exempel från andra länder.

Sökord: Ultrafilter, nanofilter, omvänd osmos, vattenverk

Keywords: Ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, drinking water treaterment

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma