Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-04

Titel:
 Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Författare: Angelica Lidén, Avd. för Teknisk Vattenresurslära, LTH

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2020-04.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Rapporten sammanställer kunskap om membranfiltrering för dricksvattenproduktion. Den ska hjälpa dricksvattenproducenterna att förstå hur membranfiltrering fungerar och när det är lämpligt att använda olika filtertyper: mikrofilter, ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos. Rapporten är också en nulägesbeskrivning av membranbaserade anläggningar i drift, dels större svenska anläggningar, dels några intressanta exempel från andra länder.

Sökord: Ultrafilter, nanofilter, omvänd osmos, vattenverk

Keywords: Ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, drinking water treaterment

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08