Följ Svenskt Vatten AB

Ny SVU-rapport: Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Jan 26, 2017 13:28 CET

Framsidesbild från rapport 2016-14. Bäckaslöv våtmark. Foto: Ahmed Al-Rubaei, LTU

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-14 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark
Författare: Ahmed Al-Rubaei (Luleå Tekniska Universitet/Dag&Nät), Malin Engström (Växjö kommun), Maria Viklander och Godecke Blecken (Luleå Tekniska Universitet/Dag&Nät)
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-14.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Våtmarken i Bäckaslöv i Växjö byggdes 1994 för att rena dagvattnet från ett 320 ha avrinningsområde. Utvärderingen som gjordes under 2013/14 visar att våtmarkens reningsförmåga fortfarande är mycket hög.

Sammanfattning: Anlagda dagvattenvåtmarker används ofta för fördröjning och rening av dagvatten. Trots tveksamheter när det gäller långtidsfunktionen hos de här våtmarkerna har ingen tidigare utvärderat deras funktion över längre tidsperiod än 5–10 år, och de flesta studier har levererat ögonblicksbilder. Nu har långtidsfunktionen hos Bäckaslövs våtmark i Växjö utvärderats av forskarna Ahmed Al-Rubaei och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet, samt Malin Engström, Växjö kommun. Anställda i Växjö kommun har hjälpt till med provtagning och analyser. Utvärderingen visar att våtmarken fungerar bättre efter 19 år än den gjorde i starten.

Bäckaslövs våtmark togs i drift år 1994, med syftet att förbättra vattenkvaliteten i Södra Bergundasjön. Den behandlar dagvatten från ett 320 hektar stort avrinningsområde i staden Växjö. Våtmarken har ett förbehandlingssteg, en sedimenteringsdamm med en vattenyta på 1,8 hektar. Därefter följer en 5 hektar slingrande våtmarksström som är ungefär 800 meter lång. Utöver bortforsling av sediment från dammen har inget underhåll utförts, men man har gjort rutininspektioner.

Den nu avslutade studien visar att våtmarken effektivt minskar både toppflödet och volymen av dagvatten som släpps ut i den mottagande sjön. Våtmarken renar fortfarande dagvattnet effektivt. Den genomsnittliga avskiljningen av kadmium, koppar, bly, zink och partiklar var i studien mellan 89 och 96 procent, medan kvävehalten minskades med 59 procent.

Resultaten från provtagningen åren 2013/2014 jämfördes med två tidigare provtagningar från samma våtmark, dels år 1997 efter tre års drift, dels år 2003 efter nio års drift. En jämförande analys av de tre perioderna visar att våtmarken i dag fungerar mer effektivt och stabilt för de flesta föroreningar än när den togs i bruk. Det här visar hur viktigt det är att de komplexa kemiska och biologiska processerna i anlagda våtmarkssystem får etableras och utvecklas utan alltför mycket störningar. Underhåll av våtmarker bör därför planeras noggrant. Däremot har underhåll av förbehandlingssteget, det vill säga dammen, haft klart positiv inverkan på funktionen hos systemet.

Resultaten visade överlag att anlagda dagvattenvåtmarker är uthålliga system som kan fungera effektivt för åtminstone två årtionden om de har adekvat design.

Sökord: Urbant dagvatten, dagvattenvåtmark, dagvattenrening, långtidsfunktion, partikelbundna och lösta föroreningar
Keywords: Urban stormwater, constructed stormwater wetland, stormwater treatment, long-term performance, total and dissolved pollutants

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2016-14.pdf  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.