Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Kombinerade X-bandsanläggningar som väderradar (Rörnät & klimat)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Kombinerade X-bandsanläggningar som väderradar (Rörnät & klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2022:10
Titel: Kombinerade X-bandsanläggningar som väderradar. Jämförelse med etablerade metoder för regnmätning
Författare: Nicholas South, Hans Hammarlund och Mattias Palo, Tyréns, Simon Granath, Emma Falk och Susanne Steen Kronborg, VA SYD, Andreas Bengtsson, Sofia Dahl och Sven Bengtsson, NSVA, Henrik Aspegren, Sweden Water Research, Jonas Olsson och Remco van de Beek, SMHI, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Hasan Hosseimi och Hossein Hashemi, Lunds tekniska högskola
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Studien är en första utvärdering i Sverige av X-bandsteknik som väderradar. Den visar hur flera X-bandsradaranläggningar kan samarbeta och hur regninformationen kan användas för avrinningssimulering. Tekniken öppnar nya utvecklingsmöjligheter för VA-branschen. Det gäller inte minst driften av ledningsnätet, väderstyrning av ledningsnät och reningsverk, samt utvecklingen av publika varningssystem.

Sökord: X-band väderradar, väderstyrning, varningssystem, nederbördsmätning, C-band väderradar, flödesmätning
Keywords: X-band weather radar, weather based control, warning systems, rain gauge measurements, C-band weather radar, and flow measurements

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma