Gå direkt till innehåll
Framsidesbild SVU-rapport 2016-01. Röntgenbild av elektromuffsvets. Foto: Thomas Henriksson, Inspecta
Framsidesbild SVU-rapport 2016-01. Röntgenbild av elektromuffsvets. Foto: Thomas Henriksson, Inspecta

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Kartläggning av certifieringskrav för PE-rör (rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-01
Titel: Kartläggning av certifieringskrav för PE-rör
Författare: Marie Allvar, Swerea KIMAB AB, Rikard Kärrbrant, Swerea KIMAB AB, Ebru Poulsen, Stockholm Vatten VA AB
Område: Rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-01.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Kvaliteten hos tryckrör av polyeten har undersökts med fokus på standardisering, certifiering och intern kontroll. Förslag på förbättringar i kvalitetsarbetet i alla led har tagits fram. Toe-in som funktion av inre spänningar i rören undersöktes även.

Sammanfattning: Swerea KIMAB och den kommunala samarbetsorganisationen 4S Ledningsnät har kartlagt certifieringskrav för stora trycksatta polyetenrör (PE-rör) för dricksvatten i Sverige. Stockholm Vatten upptäckte kvalitetsbrister hos två olika tillverkare när dessa levererade rör som inte klarade kraven i gällande standard. Varför levererades rören? Vem kontrollerar kvaliteten, och vem kontrollerar kontrollorganen? Hur kan grossister och entreprenörer förbättra sin mottagningskontroll? Och vad kan VA-ledningsägarna göra för att sätta press på tillverkarna? Projektet har bland annat tagit fram rekommendationer till tillverkare, mottagare, certifieringsorgan och kravställare.

Projektgruppen besökte plaströrstillverkare och gjorde en kartläggning av standardiserings- och certifieringsorgan. På det sättet fick man en bild av arbetsgång, ansvarsfördelning och intressen. Tillverkarna väger tyngst i europeiska standardiseringsgrupper eftersom standardiseringsarbetet är tekniskt till sin natur. Ofta ligger det i tillverkarnas intresse att sitta i dessa grupper, och de kan därför finansiera sina åtaganden. Men det finns inget som hindrar att fler slutanvändare deltar i standardiseringsgrupper.

Ett enklare sätt för VA-ledningsägarna att påverka kvaliteten hos PE-rör är att i sin kravställning skriva in de specifika egenskaper man vill ha. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt behöver kunskapsnivån höjas i VA-Sverige. Om kunskapen ökar kan kvaliteten höjas i nästa steg. Tillverkare och slutanvändare vill ha en tydligare dialog med varandra, men den är ofta svår att åstadkomma på grund av alla mellanhänder. De fall som har uppkommit med underkända rör tyder på bristande kunskap hos distributörer, grossister och entreprenörer.

Som hjälp för bättre kvalitetskontroll har projektet tagit fram ett dokument för mottagningskontroll så att grossister och entreprenörer kan kontrollera att rören möter standardens och beställarens krav. Projektet föreslår kvalitetshöjande åtgärder och kontroller av läggningsarbetets kvalitet, till exempel procedurtester som behöver följas upp av beställaren. 4S Ledningsnät kommer i fortsättningen att arbeta med att ta fram upphandlingsunderlag som kan ge medlemmarna stöd för att ställa högre krav på kvalitetsuppföljning av polyetenrör.

Sökord: Toe-in, standardisering, INSTA-CERT, Nordic Poly Mark, röntgen, certifiering, EN12201, PE-rör
Keywords: Toe-in, standardization, INSTA-CERT, Nordic Poly Mark, X-ray, certification, EN12201, PE-pipe

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista SVU-rapport 2016-01

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma