Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Instrumentera rätt på avloppsreningsverk (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Instrumentera rätt på avloppsreningsverk (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2019-14

Titel: Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

Författare: Sofia Lovisa Andersson, Linda Åmand, Oscar Samuelsson, Sara Nilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2019-14.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Rapporten sammanställer praktiska erfarenheter och kunskap kring instrumentering, och ska bidra till att reningsverken i Sverige får tillräckligt god mätdatakvalitet från sina instrument för att de på ett resurseffektivt sätt ska kunna nå sina utsläppskrav. Rapporten innehåller handfasta råd och rekommendationer. 

Det blir särskilt viktigt med pålitliga instrument när utsläppsvillkoren skärps och marginalerna krymper. Ökat inslag av processtyrning och automation innebär att tillförligheten hos instrumenten måste vara hög. Hittills har det saknats råd på svenska när det gäller avloppsreningsverkens instrumentering, något som projektet ”Instrumentera rätt på avloppsreningsverk” (IRPA) har försökt råda bot på. 

Arbetet har genomförts av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med representanter från elva VA-organisationer. Inom projektet har även fem instrumentleverantörer deltagit. I rapporten samlas matnyttig information och rekommendationer om vad som bör ingå i ett systematiskt instrumenteringsarbete. Författarna har läst svensk och utländsk litteratur, intervjuat sakägare samt genomfört enkäter och workshoppar. 

Rapporten försöker besvara frågorna: ”Varför ska man mäta?”, ”Vad och var ska man mäta?” och ”Hur ska man mäta?”. De områden som täcks in är val av instrument, installation och placering, upphandling, organisatoriska faktorer, underhåll samt givarkontroll och mätvärdesnoggrannhet.

Sökord: Instrument, sensor, avloppsvattenrening

Keywords: Instrument, sensor, wastewater treatment

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08