Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Identifiering av fokusämnen för slam – organiska miljögifter (avlopp och miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Identifiering av fokusämnen för slam – organiska miljögifter (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-08 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Identifiering av fokusämnen för slam – organiska miljögifter
Författare: Maritha Hörsing, Inst. Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Kungliga Tekniska Högskolan; Anna Ledin, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-08.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: En metod tas fram för att prioritera organiska mikroföroreningar i uppströmsarbete. Metoden tillämpas genom att prioritera de organiska mikroföroreningarna i ramdirektivet för vattens prioriteringslista , SIN-listan och utfasningsämnena i kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Sammanfattning: Slam från avloppsreningsverk innehåller fosfor och andra mineraler som behövs på odlingsmark. Men slammet kan också vara en källa till förorening av mark och vatten. Organiska miljögifter passerar i många fall opåverkade genom avloppsverket. En del följer med det renade vattnet ut i sjöar och vattendrag, andra följer med slammet. På ett Revaqcertifierat avloppsverk pågår ett ständigt förbättringsarbete uppströms hos anslutna verksamheter och även när det gäller hushållsprodukter för att identifiera de kemikalier som bör bytas ut mot mindre farliga för att förbättra kvaliteten på avloppsslammet.

I dag finns det flera listor att hämta information från för att få veta vilka organiska miljögifter som bör bytas ut. Alla listorna innehåller inte samma organiska miljögifter, och det kan vara svårt att prioritera. Syftet med projektet var att ta fram en metodik för att prioritera bland organiska miljögifter. Metodiken har sedan använts för att prioritera bland de organiska miljögifter som finns på prioriteringslistan inom EU:s ramdirektiv för vatten, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt Internationella Kemikaliesekretariatets SIN-lista. Utifrån detta har en kandidatlista sammanställts över organiska miljögifter som inte bör ingå i slam som ska användas på mark.

Kandidatlistan ska vara ett hjälpmedel för i första hand Revaqcertifierade avloppsverk i deras uppströmsarbete. Listan innehåller de organiska miljögifter som har störst risk att transporteras vidare till grundvatten eller tas upp i grödor om de tillförs marken via avloppsslam. I rapporten presenteras också metodiken som har använts för att sätta samman kandidatlistan. Om det finns kunskap om de inneboende egenskaperna hos ett miljögift så kan metodiken användas för att utvärdera och bedöma ämnet. Från ramdirektivets prioriteringslista sorterades tio organiska miljögifter ut och fördes upp på kandidatlistan. Ur SIN-listan sorterades 26 organiska miljögifter ut, och från Kemikalieinspektionens PRIO-guide ytterligare tolv organiska miljögifter.

De organiska miljögifterna är inte prioriterade sinsemellan på kandidatlistan, utan varje enskilt avloppsverk har att ta ställning till sitt eget inkommande och utgående vatten och vilka miljögifter som kan finnas i det. Ett organiskt miljögift kan komma med avloppsvattnet från en industri som skulle kunna byta ut miljögiftet mot något mindre miljöbelastande alternativ. Miljögifter kan också komma från flera diffusa källor, vilket försvårar utbytet. Koncentrationen av ett organiskt miljögift kan också ha betydelse. Därför kan det vara befogat att vidta åtgärder för att avlägsna även ett organiskt miljögift som inte kvalificerat sig till kandidatlistan men som finns upptaget på någon av ursprungslistorna. Vilka insatser som krävs är unikt för varje avloppsverk.


Sökord: Uppströmsarbete, prioriteringsmetod, organiska mikroföroreningar, slam
Keywords: Upstream measures, method to prioritize, organic micropollutants, sludge

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2016-08   

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma