Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål (Management)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål (Management)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2021-23
Titel: Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål. Förslag på vägar framåt för den svenska VA-branschen
Författare: Elisabeth Kvarnström, Magnus Arnell, Helene Sörelius och Josefine Klingberg, RISE Research Institutes of Sweden
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Rapporten går igenom olika hållbarhetsmål som VA-branschen bör förhålla sig till. Den tar upp VA-organisationers arbete med Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) och hur det förhåller sig till det globala hållbarhetsarbetet via Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. HBI täcker in flera av de globala målen, men det finns möjlighet för VA-organisationer att utöka sitt hållbarhetsarbete. Rapporten ger förslag till fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor.

Sökord: Hållbarhet, Hållbarhetsindex (HBI), FN:s hållbarhetsmål, Sveriges VA-bransch, inspirationsexempel
Keywords: Sustainability, Sustainability Index (HBI), UN sustainable development goals, the Swedish water and
wastewater sector, inspirational examples

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma