Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Dokumentation vid modellering av avloppsledningsnät (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Dokumentation vid modellering av avloppsledningsnät (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-15

Titel: Dokumentation vid modellering av avloppsledningsnät

Författare: Mathias von Scherling, RISE, Hans Hammarlund, Tyréns, Linnéa Siegwan, Tyréns, Daniel Blomquist, Sweco.

Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/dokumentation-vid-modellering-av-avloppsledningsnat/

Sammanfattning: Rapporten innehåller rekommendationer och mallar för dokumentation av datormodeller över avloppsledningsnät. Dokumentationen bör vara tillräcklig och transparent, möjliggöra granskning, minska risken för felanvändning och tillåta framtida påbyggnad av modellen.

Sökord: Dokumentation, hydraulisk modellering, hydraulisk modell, spillvattenförande system, dagvattensystem, avloppssystem, självfallssystem

Keywords: Documentation, hydraulic modeling, hydraulic model, sewer networks

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08