Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Beteendeförändring och vattenbesparing (Management)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Beteendeförändring och vattenbesparing (Management)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2021-24
Titel: Beteendeförändring och vattenbesparing. Erfarenheter från kommunikationsinsatser
Författare: Helfrid Schulte-Herbrüggen och Chatarina Holmberg, Ecoloop AB, Cecilia Katzeff, KTH, Caroline Holm, WRS
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Att sätta värde på vatten blir allt viktigare. Rapporten sammanställer kommunikationsinsatser och lärdomar om vattenbesparing i hushåll från elva VA-huvudmän i Sverige. Den ger också förslag på fortsatt arbete för att åstadkomma en hållbar vattenanvändning.

Sökord: Vattenbesparing, kommunikation, beteendeförändring, kommunalt dricksvatten, hushåll, vattenanvändning
Keywords: Water saving, communication, behavioural change, municipal drinking water supply, household, water consumption

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma