Följ Svenskt Vatten AB

Ny SVU-rapport: Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar ... (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Nov 30, 2016 13:21 CET

Rapport 2016-09s omslagsfoto: Exempel på naturgrus och bergkross/Elin Elmefors (JTI)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-09 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar – Materialval och provtagningsplan inför fullskalestudie
Författare: Elin Elmefors och David Eveborn (JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), Malin Tuvesson (MittSverige Vatten)
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-09.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten beskriver val av bergkross och naturgrus till användning som filtermaterial i en markbädd. Materialens kornstorlekskurva och vattengenomsläpplighet studerades. Provtagningsplan inför en planerad jämförande studie ingår.

Sammanfattning: Markbäddar används för kommunal avloppsvattenrening på flera håll i landet, särskilt i norra Sverige, och kan ge hög och stabil avskiljning av organiskt material och bakterier om de utrustas med rätt filtermaterial. En förutsättning är att materialet har lagom vattengenomsläpplighet. Naturgrus används ofta som filtermaterial, men är en begränsad resurs. Det finns därför miljömässiga och ekonomiska skäl att hitta ersättningsmaterial. Bergkross skulle kunna vara ett ersättningsmaterial, men det saknas kunskap om hur det fungerar som filtermaterial i fullskala.

MittSverige Vatten planerar att genomföra en jämförande studie av bergkross och naturgrus i en kommunal markbädd i Nordanstigs kommun. Projektet förväntas leda till att VA-organisationer får ökad kunskap om de förutsättningar som krävs för att bergkross ska kunna användas i markbäddar och vilka reningseffekter som kan förväntas. VA-organisationerna kan därmed bidra till att uppfylla Sveriges miljömål och spara pengar i områden med brist på naturgrus.

Rapporten beskriver en förstudie som har utförts av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, MittSverige Vatten och Sweco Environment. Studien har gått ut på att välja ut bergkrossmaterial och naturgrus till markbädden samt att ta fram en provtagningsplan för den jämförande fullskalestudien. Urval av material har skett genom att studera kornstorlekskurvor och vattengenomsläpplighet hos materialen och jämföra med rekommenderade gränser.

I förstudien undersöktes tre naturgrus, varav två hade något för hög finmaterialhalt och lägre vattengenomsläpplighet än rekommenderat. Vid val av naturgrus bör man därför vara vaksam på att finmaterialhalten ligger inom rekommenderade gränser, eftersom hög finmaterialhalt kan leda till att vattengenomsläppligheten blir för låg. För bergkross undersöktes två vanliga sorteringar som finns hos bergtäkterna. Den ena sorteringen hade för låg vattengenomsläpplighet, medan den andra sorteringen hade för hög. Inom förstudien har dock vissa av bergtäkterna även tagit fram justerade material som ligger bättre till vad gäller kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet. Vid urval av bergkross för användning till filtermaterial i markbäddar kan det därmed krävas mer än att välja ett material ur bergtäktens standardsortiment. Bedömningen från förstudien är dock att det bör vara möjligt för bergtäkterna att ta fram justerade material med hjälp av relativt enkla metoder.

Provtagningsplanen löper över två år och varje år ingår dels åtta stickprov, dels två provtagningsserier för att studera flödestoppar hos anläggningen. Bland föreslagna analyser ingår bland annat biologisk syreförbrukning (BOD), kemisk syreförbrukning (COD), totalkväve, totalfosfor, suspenderad substans och bakterier. Planen är också att utföra mätning av vattengenomsläppligheten både i fält och på laboratorium vid olika packning av materialen.

Sökord: Markbädd, avloppsvattenrening, bergkross, naturgrus, filtermaterial, kornstorleksfördelning, vattengenomsläpplighet
Keywords: Filter beds, wastewater treatment, crushed rock, natural sand, filter material, grain size distribution, permeability

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2016-09.pdf  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.