Följ Svenskt Vatten AB

Ny SVU-rapport: Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar (management)

Nyhet   •   Mar 23, 2016 10:55 CET

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-23 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar
Författare: Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Område: Management
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-23.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Studien består av en kartläggning av de utmaningar och erfarenheter av att driva VA i egen förvaltning som mindre kommuner har gjort. Studien hanterar även frågan varför mindre och medelstora kommuner väljer denna lösning istället för t.ex. samverkan. 

Sammanfattning: Vilka erfarenheter har små och medelstora kommuner av att driva VA i egen förvaltning? Vilka utmaningar möter de i det dagliga arbetet med att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster till sina abonnenter? Erfarenheter och utmaningar har kartlagts av Anna Thomasson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en studie som svarar på följande frågor:

  • Varför bedriver kommuner VA i egen förvaltning?
  • Vilka är fördelarna och nackdelarna med att driva VA i egen förvaltning?
  • Hur förhåller sig fördelar och nackdelar med att driva VA i egen förvaltning till andra organisatoriska lösningar, framför allt samverkan med andra kommuner?
  • Hur väl rustade är kommuner som bedriver VA i egen förvaltning att möta de utmaningar som VA-sektorn står inför?

Anna Thomasson har studerat sammanlagt åtta små och medelstora kommuner med olika geografiska förutsättningar: Heby, Sotenäs, Tomelilla, Simrishamn, Perstorp, Skövde, Oskarshamn och Hammarö. Hon har prioriterat att fånga erfarenheter från flera kommuner framför att gå på djupet i varje enskilt fall. Studien visar att små och medelstora kommuner har liknande utmaningar. Men det finns en tendens att medelstora kommuner är något bättre rustade eftersom de har lite mer resurser och därmed är mindre sårbara. Några viktiga utmaningar som studien pekar på för både små och medelstora kommuner är problem med kompetensförsörjning och tillsynsmyndigheternas roll, samt att det saknas politiskt stöd och resurser att utreda frågan om samverkan.

Problem med kompetensförsörjning och stor personalomsättning på grund av arbetsmiljön är en utmaning, med mycket ensamarbete och krav på flexibilitet både på tjänstemannanivå och i driften. Det är inte alltid chefen för den förvaltning där VA ingår är kunnig och väl insatt i VA-frågor. Organisationerna är alltså sårbara. Tillsynsmyndigheternas roll lyfts fram som viktig, både den tillsyn som sker av den egna kommunens miljö- och hälsokontor och den som sker hos länsstyrelsen. Ofta saknas kompetens även inom tillsynsmyndigheterna. Det innebär att brister inte lyfts fram.

Det finns en tendens att det saknas politiskt stöd för att möta VA-sektorns utmaningar. Det kan bero på bristande förståelse eller behov av att prioritera andra verksamheter som också lider av att kommunen är liten och resurstillgången knapp. Här skulle tillsynen kunna vara ett stöd. Om tillsynsmyndigheterna lyfte fram brister i sin granskning skulle det stödja tjänstemännens strävan att sätta VA på agendan. I de kommuner där det finns gehör från politiken har det ofta föregåtts av någon typ av problem eller brist i verksamheten. Men måste något akut hända för att VA ska uppmärksammas?

Många vill samverka för att förbättra situationen men saknar resurser eller politiskt stöd för att utreda frågan. Vissa kommuner samverkar i mindre omfattning och i begränsade delar. Det kan vara ett sätt att komma framåt. Det verkar finnas en vilja att lämna den befintliga organisatoriska lösningen till förmån för en annan som skulle innebära att organisationen blir mindre sårbar.

Sökord: Egen förvaltning, utmaningar, samverkan, politisk styrning
Keywords: In-house solutions, challenges, inter-municipal cooperation, political governance

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.