Följ Svenskt Vatten AB

Ny SVU-rapport: Användning av hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner (organisation och juridik)

Nyhet   •   Dec 02, 2016 14:31 CET

Framsidesbild rapport 2016-10. Foto: Magnus Arnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2016-10
Titel: Användning av hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner
Författare: Helene Sörelius, Gilbert Svensson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Område: Organisation och juridik
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-10.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Projektet utvärderar möjligheten att använda resultatet från VASS-hållbarhetsindex som utgångspunkt för mellankommunal samverkan och för- bättringsarbete av VA-verksamhet. Vidare har projektet även kartlagt två kommuners behov av åtgärds och förnyelseplanering av befintliga VA-system.

Sammanfattning: Hållbarhetsindex är ett verktyg för att analysera och utveckla den kommunala VA-verksamheten på kort och lång sikt. Under Svenskt Vattens informationskampanj för hållbarhetsindex våren 2013 visade kommuner i glesbygd intresse av att använda hållbarhetsindex för att förbereda för samverkan mellan kommuner. Projektet har utvärderat möjligheten att använda resultat från hållbarhetsindex för att beskriva starka och svaga sidor i en kommuns VA-verksamhet och med det som utgångspunkt inleda samverkan mellan ett antal kommuner för att stärka de svaga sidorna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har lett arbetet och samarbetat med Värmlandskommunerna Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Eda och Årjäng. Några av de frågor som behandlats i projektet är:

  • Har samverkan inneburit att svaga sidor stärkts?
  • Har hållbarhetsindex varit en förutsättning för att hitta rätt områden att samverka kring?
  • Har samverkan inneburit positiva effekter i allmänhet?
  • Kan denna typ av samverkan på sikt leda till ett närmare samarbete eller samgående mellan VA-verksamheterna?

Redan under testomgången av hållbarhetsindex (2012–2013) hade många av Sveriges kommuner röd status på parametern VA-anläggningens status. Parametern ställer krav på både ekonomisk framförhållning i form av en flerårsbudget och en långsiktig ekonomisk plan för investering i VA-anläggningens samtliga delar (ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer). För ledningsnät baseras bedömningen på frågor kring såväl förnyelseplanering som status och förnyelsetakt. Den stora andelen röda resultat beror förmodligen på en kombination av att man inte uppfyller kravet på ekonomisk framförhållning, har för dålig koll på sitt förnyelsebehov och för låg förnyelsetakt. Den här parametern är förmodligen vattentjänstorganisationernas största utmaning.

Studien visar att kommunernas arbete med hållbarhetsindex och samverkansprojektet har medfört en rad positiva förändringar för Värmlandskommunerna under 2015, och att det även i fortsättningen förutses driva förbättringsarbetet i kommunerna framåt. Samverkan och förbättringsarbete har framför allt skett inom följande områden: genomförande av mikrobiologisk barriäranalys, nödvattenplanering och planering för tillräckliga nödvattenvolymer, VA-planering, gemensam slamhantering och ett samlat uppströmsarbete, uppförandet av en regional vattenplan, samt kompetensutveckling och informationsspridning.

Förnyelseplaneringen för Karlstads och Arvikas VA-anläggningar har gett kommunerna möjlighet till framförhållning och en metod för att demonstrera behovet av VA-förnyelse internt och politiskt. Samtliga kommuner har angett att de fått upp ögonen för vikten av att prioritera planering av VA-förnyelse och åtgärder. Resultaten är användbara för politiker i kommunala nämnder och styrelser, tjänstemän


Sökord: Hållbarhetsindex, samverkan, förnyelseplanering
Keywords: Sustainability index, inter-municipal cooperation, renewal planning

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2016-10.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.