Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport 2015-24: Underlag för val av material i kontakt med dricksvatten (dricksvatten, rörnät)

Nyhet -

Ny SVU-rapport 2015-24: Underlag för val av material i kontakt med dricksvatten (dricksvatten, rörnät)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2015-24reviderad (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Underlag för val av material i kontakt med dricksvatten
Författare: Lisen Johansson och Olivier Rod, Swerea KIMAB; Ann Elfström Broo och Bo Berghult, Miljökemigruppen; Mats Engdahl, Göteborg Stad Kretslopp och Vatten
Område: Dricksvatten, rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-24rev.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Ett underlag presenteras för framtagning av ett enkelt verktyg som kommer att underlätta valet av material för dricksvattenapplikationer. Arbetet baseras på tillgängliga utländska godkännandesystem och standarder. Rapporten fokuserar på de hygieniska aspekter och att undvika kontaminering av vattnet från materialen. 

Sammanfattning: Svenska dricksvattenproducenter behöver klara råd och riktlinjer när det gäller val av material i kontakt med dricksvatten, eftersom materialen kan påverka vattnets kvalitet och ska klara långa livslängder. I dag råder det stor osäkerhet om hur man ska välja material för dricksvattenberedning och distribution. Från svenska myndigheter finns än så länge inga klara och tydliga regler och riktlinjer som kan hjälpa dricksvattenleverantörerna i materialvalsfrågan. På EU-nivå finns heller inga klara regler, och olika initiativ har ännu inte resulterat i några konkreta vägledningar. Det här har lett till att dricksvattenleverantörerna, som i många fall utgörs av små organisationer, i hög grad måste lita till egna erfarenheter. Den kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig nationellt och internationellt används därför i många fall inte.

Svenskt Vatten har länge arbetat för att få fram klara råd och riktlinjer när det gäller materialval. För att tillgodose dricksvattenproducenternas behov har nu en studie genomförts av en projektgrupp från Swerea KIMAB, Miljökemigruppen och Göteborg Kretslopp och vatten. Gruppen belyser i rapporten olika material och installationstyper samt presenterar ett förslag till ett webbaserat verktyg som ska underlätta materialvalet. Användaren får i verktyget ange installationstyp, placering, miljökrav och andra krav, och hänvisas sedan till relevanta standarder och får ett underlag som kan utnyttjas till exempel i samband med upphandling. I verktyget kan användaren också lägga in sina erfarenheter av olika material för skilda tillämpningar.

Projektet har belyst den komplicerade situation som råder för material i kontakt med dricksvatten: skiftande vattenkvaliteter från råvatten till dricksvatten och distribution, en stor mängd installationstyper där uppehållstider och andra förhållanden varierar, samt ett stort antal olika material som antingen redan används eller är på väg att introduceras. Man har sammanfattat och utvärderat olika länders nationella godkännandesystem och standarder samt belyst deras användbarhet för svenska förhållanden. Ofta åberopas sådana system av material- och produktleverantörer i samband med introduktion av ett material eller en produkt på den svenska marknaden.

Ett exempel på ett systematiskt sätt att behandla materiavalsfrågan i en större svensk kommun redovisas i detalj i rapporten. Det behövs bland annat systematisk ansvarsfördelning, dokumentation, arkivering och välgrundade beslutsunderlag.

Den framtagna rapporten kan vara ett bra underlag för Boverket, som i oktober 2015 fick regeringens uppdrag att utarbeta en strategi för frågor som rör material i kontakt med dricksvatten.


Sökord: Material, godkännandesystem, standarder, plast, metall, cementmaterial, urlakning, typgodkännande
Keywords: Materials, approval systems, standards, plastic, metal, cementitious material, leaching, type approval

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för 2015-24reviderad

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma