Gå direkt till innehåll
Framsidesbild c-rapport C_VA-klusterMD2015VB
Framsidesbild c-rapport C_VA-klusterMD2015VB

Nyhet -

Ny C-rapport från SVU: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2015 (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 
C_VA-klusterMD2015VB
Titel: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2015
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_VA-klusterMD2015VB.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Rapporten beskriver klustrets verksamhet för 2015.

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Antalet deltagande VA-organisationer har successivt ökat sedan starten, vilket tyder på ett starkt intresse och engagemang från branschen för den samordning av forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) som VA-kluster Mälardalen erbjuder. VA-kluster Mälardalen avslutade 2015 med att välkomna en ny medlem, Enköpings kommun och klustret består nu av elva VA-organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut.

Både forskning- och utbildningsverksamheten var framgångsrik under året. Till exempel hade klustrets medlemmar ett flertal presentationer på konferenserna: Symposium on systems analysis and integrated assessment, New Developments in IT and Water, Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants. Ett antal av klustrets forskningsresultat presenterades på den första Nationella Konferensen Avlopp & Miljö, som hölls i Örebro den 20-21 januari och på konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid, Stockholm 2-3 december där VA-kluster Mälardalen deltog i programkommittén. Mälardalens Högskola arrangerade konferensen IWA Water and Industry, 7-10 juni i Västerås tillsammans med NTU Singapore. KTH arrangerade seminariet Water: Today´s Challanges and Future Solutions, Water and Wastewater Management in Sweden and Poland, i samarbete med Polska Ambasaden och Council of the Baltic Sea States.

Under året arbetade klustrets medlemmar intensivt med att ta fram förslag till klustrets forskningsinriktning för 2016-2018 och att ta fram en ny SVU-ansökan för kommande projektperiod. Klustret tog fram en ny modell för finansiering och föreslog programöverskridande ämnesutskott, för en ökad samverkan mellan högskoleprogrammen.VA-kluster Mälardalen träffades för sitt årliga internat den 19-20 augusti i Sigtuna. Under två dagar möttes representanter från klustrets sjutton medlemmar för att bland annat diskutera finansieringsmodell för klustret, pågående forskning inom klustret samt forskningsinriktning för 2016-2018. Drygt 30 personer var närvarande. Björn Vinnerås, forskare vid SLU i Uppsala erhöll 2015 års Avlopp & Kretsloppspris och Linda Åmand på IVL Svenska miljöinstitutet fick Föreningen Vattens miljöpris New Generation-priset.

Forskningsresultat, kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som finns på klustrets hemsida www.va-malardalen.se. Under 2015 lanserades en ny version klustrets hemsida med förbättrad tydlighet. VA-kluster Mälardalen har ett nätverk med ca 150 medlemmar som får nyhetsbrev med information om vad som är på gång inom klustret.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglerteknik, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering
Keywords: Biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and automatic control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_C_VA-klusterMD2015VB.pdf  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96