Följ Svenskt Vatten AB

Ny C-rapport från SVU: Biogasuppgradering – en teknisk överblick (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Jun 14, 2016 11:32 CEST

Framsidesbild från SVU-rapport C_Energiforsk2016-275

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_Energiforsk2016-275
Titel: Biogasuppgradering – en teknisk överblick
Författare: Kerstin Hoyer*, Christian Hulteberg**, Mattias Svensson*, Josefina Jernberg**, Øyvind Norregård** (*Energiforsk, **Hulteberg Chemistry and Engineering)
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_Energiforsk2016-275.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Biogas kan uppgraderas till biometan för användning som fordonsbränsle eller för inmatning i naturgasnätet. Tekniker för detta diskuteras och jämförs i denna rapport utifrån tekniska och ekonomiska aspekter. Förbehandlingskrav för olika gaskvalitet samt krav på biometan på olika marknader diskuteras.

Sammanfattning: Biogas som produceras genom rötning används ofta för att framställa elektricitet. För att höja värdet av gasen och möjliggöra att använda det för andra applikationer kan det vara fördelaktigt att uppgradera biogasen till biometan genom att separera metanet från koldioxiden och andra eventuella föroreningar. Biometan liknar fossilt metan, naturgas, och kan användas i liknande applikationer, t.ex. för inmatning i naturgasnät eller som fordonsbränsle. Detta görs idag i över 400 biogasuppgraderings-anläggningar runt om i världen.

I den tidigare publicerade litteraturen finns en hel del skrivet om hur man uppgraderar biogas. Det finns dock ett behov av att på ett bra sätt sammanfatta och förmedla denna information till de som äger och driver, alternativt planerar att investera i, denna typ av anläggningar. Vilka drift- och underhållskostnader kan förväntas, vilka avvägningar finns mellan olika teknikval, etc.?

Detta projekt beskriver naturligtvis de vanligaste teknikerna för uppgradering av biogas och jämför dem med varandra med avseende på investerings- och driftkostnad, men också för potentialen att hantera olika föroreningar (H2S, siloxaner, ammoniak, syre och VOC) som kan finnas i biogasen och hur de står sig mot varandra. Reningsmetoder för att ta bort dessa föroreningar samt rening av sidoströmmar från restmetan sinsemellan och hur de påverkar det övergripande teknikvalet diskuteras i rapporten. Detta diskuteras utifrån förbehandling, dvs rening av biogasen och rening av produktgasen eller sidoströmmar. Potentialen att hantera de olika föroreningarna och vad som händer med dessa i uppgraderingsprocessen har utretts i projektet. För att genomföra projektet har en referensgrupp med stora delar av uppgraderingsindustrin representerad satts samman och moderna anläggningar i drift besökts.

Projektet har genomförts som en samverkan mellan Energiforsk AB, som samordnar och utför forskning och utveckling inom energiområdet, och Hulteberg Chemistry & Engineering AB, som är ett bolag inom kemiteknik- och katalysområdet med fokus mot bl.a. biogasuppgradering.

Förutom biometan kan även andra produkter fås i en biogasuppgradering. Några exempel på användande av koldioxiden i olika tillämpningar nämns. Den senaste tidens ökade marknadsaktivitet för inmatning av uppgraderad biogas i naturgasnätet, men även för användning som fordonsbränsle, har åtföljts av mer arbete inom standardisering både på nationell och internationell nivå. I projektet har överblick av detta ämne och det pågående standardarbetet gjorts.

Projektet kommer att vara till nytta för alla de som ska till att investera i en ny biogasanläggning eller som överväger en förändring av sin befintliga. Resultaten är av allmänt intresse för biogasbranchen, men vänder sig i synnerhet till operatörer och anläggningsägare.

Sökord: Biogasuppgradering, vattenskrubber, membranuppgradering, aminskrubber, kryogen uppgradering, förbehandling, avsvavling, gaskvalitet
Keywords: Biogas upgrading, water scrubber, pressure swing adsorption, membrane upgrading, amine scrubber, cryogenic upgrading, pretreatment, desulphurization, gas quality

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_C_Energiforsk2016-275.pdf  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.