Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-07: Luftburet enzym – riskmarkör vid arbete i reningsverk för avloppsvatten

Nyhet -

SVU-rapport 2011-07: Luftburet enzym – riskmarkör vid arbete i reningsverk för avloppsvatten

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2011-07
Titel: Luftburet enzym – riskmarkör vid arbete i reningsverk för avloppsvatten
Författare: Ragnar Rylander, BioFact Miljömedicinska Forskningscentrum, Lerum, Anna Calo, Studiekonsult, Örebro
Område: Avloppsvatten

Arbete i avloppsreningsverk kan ge upphov till hälsoproblem i form av luftvägsbesvär, ovanlig trötthet, feber, huvudvärk och diarré. För att mäta exponeringen för avloppsvatten och därmed också risken för medicinska effekter har man tidigare analyserat mängden endotoxin med tanke på substansens kraftiga inflammatoriska effekt. Metoden att bestämma endotoxin är relativt dyr och tidskrävande. I det aktuella projektet har prövats om riskbedömningen kan göras genom att bestämma mängden av två olika bakterie/mögelenzymer – hydrolas (BH) och N-acetylhexosaminidas (NAHA). Mätningar har utförts på ett 100-tal olika arbetsplatser i 10 reningsverk med varierande ålder och kapacitet. Resultaten visade att mätningar av NAHA hade en bättre mätsäkerhet. NAHA påvisades i avloppsvatten och i luften vid olika arbetsplatser. Det fanns ett samband mellan mängden NAHA och endotoxin både i avloppsvatten och i luftprover. Mängderna NAHA var i regel låga men vid de arbetsplatser där avloppsvattnet agiterades eller i samband med rengöring av pumpar och spolning av bassänger uppmättes höga värden. Baserat på tidigare erfarenheter rörande risker vid exponering för endotoxin, föreslås att en exponering för mer än 50 NAHA enheter/m3 under mer än 15 minuter medför en ökad risk för medicinska effekter.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96