Följ Svenskt Vatten AB

C SVU-rapport: Tillfällig avstängning av plaströrsledningar genom sammanklämning – kunskapsläge (Rörnät & Klimat)

Nyhet   •   Apr 25, 2014 15:04 CEST

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen inte i rapportform.

Nr: C SP2014-22
Titel: Tillfällig avstängning av plaströrsledningar genom sammanklämning – kunskapsläge
Författare: Lars Jacobsson, Gunnar Bergström, Sven-Erik Sällberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Område: Rörnät & Klimat

Sammandrag: Kunskapsläge och nuvarande användning av tillfällig avstängning (squeeze-off) av plaströr för vatten och gas undersöktes genom en enkät samt en litteraturstudie. Studien gjordes för att undersöka under vilka förhållanden tekniken är säker. En begränsad, kompletterande serie av tester genomfördes också.

Sammanfattning: I detta arbete har sammanklämning av polyetenrör studerats. Sammanklämning (eng. squeeze-off) används som en metod för att tillfälligt stänga av flödet i polyetenrör då ventiler eller liknande saknas. Målet har varit dels att se om det finns generella begränsningar vad gäller ledningstyper, rörtyper, material och dimensioner för vilka sammanklämning är lämpligt dels att identifiera kvarstående frågeställningar som behöver utredas innan riktlinjer kan utformas för användning av sammanklämningsteknik.

En genomgång av svensk och internationell litteratur rörande squeeze-off av polyetenrör har gjorts. I en intervjuundersökning riktad mot svenska gas- och vattenbolag har även den svenska användningen av tekniken kartlagts. Som ett tillskott till befintliga undersökningar har även experiment genomförts på 315 mm och 355 mm polyetenrör för att undersöka eventuell skadebildning och om livslängden påverkas av sammanklämning på mellanstora dimensioner.

På grundval av detta lämnas följande kortfattade sammanfattning:
• Nuvarande kunskap bygger huvudsakligen på erfarenheterna från en omfattande användning av squeeze-off-tekniken i USA och England under lång tid kompletterat med resultat från begränsade provserier på rör av varierande dimensioner och material.
• För rör av moderna polyetenmaterial, från 90-talet och framåt, och med ytterdiameter mindre än 400 mm framstår squeeze-off tekniken som ett förfarande med mycket liten risk för omedelbara skador eller för en förkortning av ledningens livslängd. Resultat för rör som är större än 400 mm har inte framkommit vid litteraturgenomgången.
• Materialet i klämda rör utsätts för mycket stora töjningar vid klämstället och materialet i rörets inneryta blir regelmässigt tydligt veckat. Trots de stora materialpåkänningarna visar genomförda provserier ingen säkerställd försämring av rörens livslängd. Dock har det visat sig att skarpa utvändiga repor vid klämöronen fördjupas vid klämningen. Detta har även observerats på rör med skyddsmantel av polypropen (PP).
• Det saknas en teoretisk modell för hur de stora materialpåkänningarna vid en klämning påverkar rörets livslängd.
• Någon beräkningsmetod som avgör när klämning kan användas som funktion av material, dimension, godstjocklek, klämningstemperatur, klämningshastighet etc. verkar saknas.

Följande rekommendationer ges:
• Rör som skall sammanklämmas skall vara fria från längsgående utvändiga repor i klämningsområdet. Man bör vara observant vid rör lagda med grävningsfri läggningsteknik.
• För rör med skyddsmantel av PP bör klämning inte utföras vid temperaturer under +10 °C. Om klämning ändå måste ske bör skyddsmanteln först tas bort vid klämstället.

Sökord: Sammanklämning, squeeze-off, polyetenrör, plaströr
Keywords: Squeeze-off, polyethylene pipes, plastic pipes

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!
Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.