Gå direkt till innehåll
Rapportframsidesbild för C_VA-klusterMD2016VB.
Rapportframsidesbild för C_VA-klusterMD2016VB.

Nyhet -

C-SVU-rapport med VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse 2016 (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_VA-klusterMD2016VB
Titel: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2016
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_VA-klusterMD2016VB.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Rapporten beskriver klustrets verksamhet för 2016.

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Antalet deltagande VA-organisationer har successivt ökat sedan starten, vilket tyder på ett starkt intresse och engagemang från branschen för den samordning av forsknings- och utvecklingsarbete som VA-kluster Mälardalen erbjuder.

Forskning bedrivs inom fokusområdet Resurseffektiv avloppsvattenrening och hållbar närings- och vattenåterföring för en bättre miljö. Klustret beviljades under året medel av SVU för sin tredje projektperiod (2016-18). Ett exempel på ett nytt fokusområde som kommer att bedrivas under projektperioden är Uppströmsarbete för hållbara kretslopp. Exempel på projekt som beviljats med klustret som bas under året är IRPA, HÅVA och FLOODVIEW. Resultat från forskningen inom klustret har presenterats på ett flertal internationella och nationella konferenser under året. Under året försvarades fyra doktorsavhandlingar samt en licentiatavhandling.

På utbildningssidan arbetar flera av klustrets lärosäten med utbildningar inom miljöteknik. Många av studenterna får anställning inom VA-sektorn. Vår målsättning är att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar. Klustret medverkar även i kurser för yrkesverksamma inom VA. Klustret har samarbetat med övriga högskoleprogram för att ta fram en forskarskola inom vattenområdet som kommer att starta under 2017.

Under året har Emma Nehrenheim vid Mälardalens högskola befordrats till Professor. Jingjing Yang (tidigare doktorand vid KTH, numera IVL) har erhållit priset “2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad” och Linda Åmand på IVL Svenska Miljöinstitutet erhöll Föreningen Vattens pris ”New Generation”.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglerteknik, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering
Keywords: Biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and automatic control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_C_VA-klusterMD2016VB.pdf   

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96