Följ Svenskt Vatten AB

C SVU-rapport C VB2011_DagoNatLTU: Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2011

Nyhet   •   Jun 07, 2012 14:58 CEST

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C VB2011_DagoNatLTU
Titel: Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2011
Författare: Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Område: Avlopp

Sammandrag: Syftet med projektet är att utveckla och förmedla forskningsbaserad kunskap samt att bygga nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Kvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät.

Sammanfattning: Ett väl fungerande vattenförsörjnings- och avloppssystem VA-system) är en förutsättning för långsiktigt hållbar ut-veckling av vårt samhälle. Frågan om dagvattensystemens och stadsdräneringens funktion är väsentlig med avseende på samhällsekonomi, miljö, samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet är framstående inom forskning om VA-system med utgångspunkt i hållbarhet och klokt resursutnyttjande, i nära samverkan med branschens aktörer. Det av oss identifierade behovet att ytterligare stärka samarbetet med andra VA-aktörer i norra regionen, tillsammans med Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-området, initierade satsningen Dag&Nät (tidigare benämnd Kluster Nord), som bildades i slutet av 2010.

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och lednings-nätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Sökord: dagvatten, VA-system, avlopp, ledningssystem, dagvattensystem, vattenkvalitet, biofilter, sediment, hydroimpact, regn, vattenavledning, ovidkommande vatten                                                     

Keywords: stormwater, urban water systems, drainage, sewer systems, storm water systems, water quality, biofilters, biofiltration, sediment, hydroimpact, rain fall, extraneous water

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.