Gå direkt till innehåll
C SVU-rapport C VA-teknik Södra_2011: VA-teknik Södra - Aktivitetsrapport september 2010 - augusti 2011

Nyhet -

C SVU-rapport C VA-teknik Södra_2011: VA-teknik Södra - Aktivitetsrapport september 2010 - augusti 2011

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C VA-teknik Södra_2011
Titel: VA-teknik Södra - Aktivitetsrapport september 2010 - augusti 2011
Författare: Jes la Cour Jansen, Karin Jönsson VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik, LTH, och Henrik Aspegren VA SYD
Område: Avlopp

Sammandrag: VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige med fokus på avancerad avloppsvattenrening. I denna aktivitetsrapport presenteras resultaten av programmets andra år.

Sammanfattning:

VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige med fokus på avancerad avloppsvattenrening. Programmet påbörjades den 1 september 2009 och denna aktivitetsrapport presenterar resultaten av det andra årets aktiviteter.

Huvudinsatsen under det första året var att etablera de fem industridoktorandprojekt som är kärnan i projektprogrammets forskningsaktiviteter. Parallellt med detta diskuterades samarbetsformer med relevanta parter i det VA-tekniska samhället i södra Sverige i syfte att presentera programmet och att etablera kontakter för framtida samarbetspartnerskap
inom forskning, utveckling och undervisning.

Andra året har fokuserats på att få fart på doktorandprojekten och att etablera projekt med partners i området. Arbetet har varit lyckosamt. Intresset för programmet har varit stort, speciellt i södra Sverige, men också många andra har visat intresse för programmet.

Aktivitetsrapporten presenterar årets arbete med syfte att invitera fler till deltagande i projektprogrammets arbete i fortsättningen. Förhoppningen är att programmet kan lyfta den redan höga aktivitetsnivån inom VA-tekniken i södra Sverige och säkerställa en fortsatt stark position generellt sett för svensk VA-teknik.

Sökord: VA-teknik Södra, projektprogram, industridoktorander, årsrapport

Keywords: VA-teknik Södra, project programme, industrial PhD, annual report

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma