Gå direkt till innehåll
C-rapport: Verksamhetsberättelse DRICKS 2019

Nyhet -

C-rapport: Verksamhetsberättelse DRICKS 2019

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C-rapport
Titel:
 Verksamhetsberättelse DRICKS 2019
Direktlänk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/verksamhetsberattelse-dricks-2019/

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (DRICKS).

Under 2019 tillkom ytterligare en ny medlem till DRICKS när Vätternvatten AB anslöt, och nu samverkar 12 kommunala vattenproducenter inom DRICKS. Under året fortsatte utvecklingen av projekt och fallstudier, dels inom ramen för de arbetspaket som utgör stommen för verksamheten inom DRICKS, dels genom en tydligare koppling mellan arbetspaketen och de projekt som finns i gränslandet mellan arbetspaketen. Samarbetet mellan forskare, doktorander och medlemmar intensifierades, och det gemensamma DRICKS-internatet i början på året gav många möjligheter att träffas, diskutera idéer och ge feedback kring den planerade verksamheten för DRICKS under 2019. 

Under året arrangerades flera workshops och seminarier i samverkan med våra medlemsorganisationer kring intressanta frågeställningar och olika tematiska områden. Många av forskarna var deltog i olika forum och gjorde inlägg i samhällsdebatten kring dricksvattenfrågor.

Under 2019 påbörjade SLU en av de mest omfattande provtagningar av läkemedel i tillrinningsområden av Vänern, Vättern och Mälaren hittills, där syftet är att studera källfördelning av läkemedel, bakgrundshalter, borttagning i avlopps- och dricksvattenverk samt vilka naturliga reningsprocesser som förekommer. Ett viktigt resultat av arbetet med kemiska risker är ett bidrag till en policy brief från Water JPI Knowledge Hub on Contaminants of Emerging Concern, där forskare från SLU är medförfattare. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.
Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08