Gå direkt till innehåll
C-rapport: VA-Teknik Södra Årsrapport 2019

Nyhet -

C-rapport: VA-Teknik Södra Årsrapport 2019

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C-rapport
Titel: VA-Teknik Södra Årsrapport 2019
Författare: Ann Mattsson, Ann-Margret Strömvall, Britt-Marie Wilén, Frank Persson, Hamse Kjerstadius, Hans Bertil Wittgren, Henrik Aspegren, Karin Jönsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz, Oskar Modin
Direktlänk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/va-teknik-sodra-arsrapport-2019/
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom VA-teknikområdet utvecklas parallellt.

Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under 2019 ledord för klustret.

VA-teknik Södra påbörjade sin fjärde programperiod 2019 och den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag fortsatte. Man avsatte den största andelen av de ekonomiska medlen för utveckling av just denna samarbetsform för att på så sätt garantera att den forskning som utförs är till gagn för VA-branschen. Även det arbete där styrgruppen genom så kallade särskilda satsningar har haft möjlighet att få igång verksamhet inom viktiga ämnesområden, som inte täcks in av industridoktorandprojekten, har varit en viktig del av det strategiska utvecklingsarbetet av VA-teknik Södra under 2019. En särskild satsning som utvecklats från en idé som framkommit under VA-teknik Södras årliga planeringsdagar är den s k Processbänken, en benchmarking/utbildning om processoptimering på avloppsreningsverk, som utvecklats under 2019 och som kommer att genomföras första gången 2020-2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.
Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma