Följ Svenskt Vatten AB

Vattenmiljön hotad - Den tillträdande regeringen har nu möjlighet att stärka EU:s kemikalielag

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2006 11:46 CEST

- Ska vi även i framtiden kunna leverera rent dricksvatten och skydda våra sjöar behöver den europeiska kemikalielagen REACH skärpas. Vi uppmanar därför den tillträdande regeringen att arbeta för att stärka möjligheten att byta ut farliga kemikalier vid tillståndsprövningar, säger Roger Bergström, VD i de svenska VA-verkens branschorganisation Svenskt Vatten.

– Nya analyser från WWF samt från Naturvårdsverkets miljöövervakning visar att många kemikalier hittas där de absolut inte borde förekomma, i vår mat och i våra sjöar och vattendrag. I vattenmiljön finner vi farliga kemikalier som t ex Triclosan, bromerade flamskyddsmedel och fluorerade ämnen som PFOS, säger Anders Finnson, Svenskt Vattens representant i VA-bolagens europeiska branschorganisation EUREAU.

Det svenska dricksvattnet håller fortfarande – till skillnad från många europeiska länder – bra kvalitet. Den ökade kemikalieanvändningen hotar dock på sikt såväl dricksvattenförsörjningen som miljön i sjöar och vattendrag.

Dagens metoder för att rena avloppsvattnet från kemikalier har problem med att rena flera av de farligaste kemikalierna, samtidigt som nya avancerade reningsmetoder är mycket energikrävande och leder till flerdubbelt ökade koldioxidutsläpp.

- Det är heller inte hållbart att se avloppsreningsverken som en samhällets slutstation för alla sorters utsläpp från industrier och hushåll. Istället måste miljö- och hälsofarliga kemikalier hindras från att komma ut i vattnets kretslopp, säger Anders Finnson.

Svenskt Vatten uppmanar därför idag såväl den tillträdande regeringen som de svenska europaparlamentarikerna att arbeta för att stärka REACH inför EU-parlamentets andra behandling av lagförslaget. För att kunna ersätta de farligaste kemikalierna med mindre skadliga alternativ är det särskilt viktigt att utbytesprincipen, den s k substitutionsprincipen, blir obligatorisk vid tillståndsprövningar, liksom att tillstånd för vissa ämnen inte ska kunna ges för en längre period än 5 år.

- Allianspartierna var i valrörelsen splittrade vad gäller substitutionsprincipen men vi hoppas att den tillträdande regeringen nu ställer sig bakom den, säger Roger Bergström.

EUREAU går under hösten ut till samtliga Europaparlamentariker och kräver, förutom obligatorisk substitutionsprincip, att ansvaret för eventuella skadliga effekter av kemikalier tas av de företag som tillverkar och importerar kemikalier. Det är också viktigt att de blir skyldiga att informera företag som använder kemikalier och konsumenter om kemikaliernas hälso- och miljöegenskaper. Hushållen är en av de största utsläppskällorna av kemikalier så en minskad användning av kemikalier i hushållen har en stor betydelse för vattenmiljön.

För mer information kontakta:

Anders Finnson, ordförande i EUREAU: s arbetsgrupp Industri & Samhälle,
08-522 124 00, 0739-14 24 00

Roger Bergström, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0709-28 28 70

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige och EUREAU de europeiska VA-bolagen. Medlemmarna i EUREAU levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 450 miljoner människor. De är därmed Europas viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och arbetar för ett friskt dricksvatten och rena sjöar.

Fakta
I Sverige och många andra länder i EU25 svarar hushållen för den största delen av kemikalieutsläppen till naturen. Anledningen är att alla konsumtionsvaror innehåller kemikalier av olika slag – hygienartiklar, smink, kläder, leksaker, byggmaterial, elektronik m m. Genom läckage dels från varor, dels från soptippar och deponier, hamnar kemikalierna i avloppsvattnet, varav en del sedan når sjöar och vattendrag.

Det finns idag ingen effektiv lagstiftning som tvingar kemikalietillverkarna att testa om en kemikalie är farlig eller inte innan den används. Av de mer än 30 000 kemiska ämnen som finns på marknaden inom EU är det mindre än 1 500 som verkligen har testats och bedömts någorlunda ingående vad gäller effekter på hälsa och miljö.

Den nya kemikalielagen REACH ska skydda människor och miljö från kemiska risker. En nyhet med REACH är att kemiföretagen, d v s främst tillverkare inom EU och importörer till EU, blir skyldiga att testa och bedöma riskerna med kemiska ämnen på marknaden.

Svenskt Vatten AB
Box 47607
117 94 Stockholm
Tfn 08-506 002 11
Mob 0734 231 396
fredrik.vinthagen@svensktvatten.se
www.svensktvatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.