Följ Svenskt Vatten AB

Svenskt Vatten inbjuder till två högaktuella dagar om avlopp & miljö - med möjlighet till gemensam middag

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2007 14:06 CET

Hearing – Certifieringssystem för återföring av avloppsfraktioner – slam

torsdagen den 29 november 2007 kl 9.30-15.00


Med utgångspunkt i Riksdagens miljömål vill Svenskt Vatten diskutera struktur och innehåll i det nu föreslagna certifieringssystemet för slam.


Syftet är att ge stora och små aktörer ett samlat tillfälle att sätta sig in i förslaget till certifieringssystem, framföra sina synpunkter, diskutera och ställa frågor till Svenskt Vatten, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Livsmedelsindustrin, LRF, Svensk Dagligvaruhandel.


Kostnad för Hearingen 250 kronor


Gemensam middag i centrala Stockholm torsdagen den 29 november 2007 kl 18.30

Lokal meddelas under hearingen den 29 november, kostnad 600 kronor

Avloppsdag – Hammarby Sjöstadsverket och VA-verkens roll och arbetsgång med Ramdirektivet för vatten

fredagen den 30 november 2007 kl 9.30-16.00

A. Spetsutveckling för avloppsrening
Hammarby Sjöstadsverket är ett försöksreningsverk för ca 600 personer. Det är byggt för utvärdering av ny spetsteknik för långtgående behandling av avloppsvatten.

Genom ett omfattande och nära samarbete med många av landets universitet och högskolor har ett 30-tal examensarbeten genomförts på anläggningen. Sjöstadsverket har utvecklats till en av Sveriges viktigaste platser för att i samarbete med högskolor och universitet följa upp och utveckla ny teknik för rening av avloppsvatten.

B. VA-verkens viktiga roll i Ramdirektivet för vatten - Arbetet måste igång 2008!
För att klara framtida reningskrav kommer det att vara nödvändigt för VA-verken att under 2008 fokusera på att arbeta med Ramdirektivet för vatten. År 2008 ska Vattenmyndigheternas förslag till åtgärder, för bl.a. VA-verken, färdigställas. Hur ska nu VA-verken arbeta effektivt med Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammen?

Ramdirektivets mål är att Sverige senast år 2015 ska uppnå god vattenstatus för ytvatten, kustvatten och grundvatten. Åtgärdsprogram ska upprättas 2008, fastställt senast 2009 och åtgärder genomförda senast 2012.

Kostnad för Avloppsdagen för medlemmar/företagsabonnenter i Svenskt Vatten är 2100 kronor, icke medlemmar 4500 kronor


Program och anmälan se www.svensktvatten.se /Kalendarium 2007.

Hearing – Certifiering av avloppsfraktioner för återföring av växtnäring – slam, 2007-11-29
Gemensam middag i centrala Stockholm, 2007-11-29
Avloppsdag, 2007-11-30

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.