Följ Svenskt Vatten AB

Nytt center för läkemedel och miljö

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2015 16:45 CEST

Forskningsprogrammet MistraPharma föreslår att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas.

Idag fick statssekreterarna Agneta Karlsson (S) från Socialdepartementet och Gunvor G Ericson (MP) från Miljö- och Energidepartementet förslaget från MistraPharmas styrelse om hur Sverige kan fortsätta att ligga i framkant inom området läkemedel och miljö. Förslaget innebär att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas hos Läkemedelsverket. Centrets forskning kommer att knytas till olika ämnen och forskningen kommer kunna ge vägledning inför politiska beslut framöver.

-De senaste åren har vi sett att den forskning som har bedrivits inom ramen för MistraPharma har gett nya och viktiga resultat för svensk forskning som vi vill ta tillvara och utveckla. Vi hoppas nu att regeringen ställer sig positiva till detta förslag om ett nytt center för läkemedel och miljö så att det viktiga arbetet kan fortsätta med att minska negativa miljö- och hälsoproblem med läkemedelsrester i miljön, säger Inger Andersson styrelseordförande för MistraPharma.

Centrets uppgifter handlar också om att ta fram mer forskningsunderlag för att kunna nå etappmålet i propositionen ”På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken” samt för att etappmålet 2020 om minimal miljöpåverkan i den nationella läkemedelsstrategin.

-En viktig del för det föreslagna nya centret är att fokusera på att identifiera och hantera risker med potentiellt miljöfarliga läkemedelssubstanser, inklusive antibiotika och effektiv avloppsvattenrening av läkemedelssubstanser. Miljöfarlighet bör vägas in i styrningen av vilka läkemedel som produceras, används och får försäljas. Just därför är förslaget om ett nytt center för läkemedel och miljö mycket viktigt och välkommet, säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten och styrelseledamot i MistraPharma.

I huvudsak ska centret finansieras av medel dels från regeringen för en politisk och samhällsinriktad del, dels av olika forskningsfinansiärer för en forskningsanknuten del. Regeringens finansiering av centret under perioden 2016-2020 uppskattas till 5 miljoner per år. En eller fler forskningsfinansiärer bidrar till resterande finansiering, där storleken är beroende av forskningsinriktning.

MistraPharma

Forskningsprogrammet MistraPharma, som startade 2008 på initiativ av intressenter och forskare och avslutas 2015, är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). MistraPharmas målsättning är att identifiera läkemedel som kan vara problematiska i vår vattenmiljö, hantera risken för antibiotikaresistensutveckling samt föreslår strategier för riskhantering, med särskilt fokus på förbättrade testkrav och reningstekniker. Forskningsprogrammet har utgjort en god forskningsgrund och varit vägledande för olika politiska beslut bl.a. etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt, nationella läkemedelsstrategin med minimal miljöpåverkan som ett av fem mål, EU:s nya vattendirektiv vad gäller val av läkemedelssubstanser och olika myndigheters arbete som Miljöstyrningsrådets miljökrav vid upphandling av läkemedel, Naturvårdsverkets miljöövervakning av läkemedel och Läkemedelsverkets miljöarbete generellt.

Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.