Följ Svenskt Vatten AB

Ju längre nödvändiga investeringar dröjer, desto svårare nå hållbara vatten- och avloppstjänster

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2016 12:00 CEST

Dagens va-abonnenter betalar ofta en avgift som inte motsvarar den verkliga kostnaden för den nödvändiga infrastrukturen för vatten och avlopp. Detta eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare generationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts behöver dessa finansieras med nya investeringar. Det innebär ökande kostnader bara för att upprätthålla dagens prestanda.

Årets statistik över vatten- och avloppstaxor visar att den procentuella årliga ökningen av brukningstaxorna är mindre än den varit på 10 år. Många kommunala VA-organisationer behöver ökad kapacitet att identifiera, planera och genomföra framtida investeringar. Att se över organisationerna, inklusive olika former för samverkan mellan kommuner, är därför ett viktigt steg för att säkra framtidens kommunala vattentjänster.

När Svenskt Vatten ser på taxeutvecklingen vill vi höja ett varningens finger. Årets ökning på 2,6 procent för en normalvilla innebär en vikande trend, vilket till viss del kan bero på det nuvarande ränteläget.

Förutom behovet av ersättningsinvesteringar för upprätthålla funktionen långsiktigt ökar kraven och utmaningarna för vatten- och avloppstjänsterna. Det handlar om bland annat klimatanpassning, säkra kretslopp för näringsämnen samt nya reningskrav och kontrollsystem utifrån vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram.

- Det är svårt att kvantifiera vad detta samlat kan komma att innebära för nödvändiga kostnader för VA-verksamheten, men helt klart är att det leder till en ökning, säger Anna Linusson, Svenskt Vattens vd.

- Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige har låga avgifter för vatten och avlopp i jämförelse med liknande europeiska länder. Detta trots höga ambitioner och avgifter som belastas med högre skatter och moms.

Vatten och avlopp är en samhällsnyttig verksamhet som enligt lagstiftningen aldrig får ta ut högre kostnader än vad man har, så det finns inget egenvärde för branschen att ha högre taxor än nödvändigt för att kunna leverera vatten och vattenrening av tillräcklig kvalitet.

- Branschen står inför ökade investeringsbehov. Ledningar behöver bytas ut i snabbare takt och kraven på avloppsrening och säkrad produktion av dricksvatten ökar, avslutar Anna Linusson.

Ett PM med kommentarer till 2016 års taxestatistik bifogas.

Läs mer på Svenskt Vattens webb

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.