Följ Svenskt Vatten AB

Hållbar stad kräver politisk samverkan

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2009 09:28 CEST

- Samhällsfrågor kräver att politiker vågar ta obekväma beslut och samarbetar. Hade vi inte gjort det i Jönköping hade vi aldrig kommit så långt, sa Acko Ankarberg vid Almedalsseminariet "Den hållbara staden byggs underifrån". Seminariet arrangerades av Avfall Sverige, Gasföreningen, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten.

Städernas utveckling är det största klimathotet, men det är också där lösningarna finns. Acko Ankarberg (KD), kommunalråd i Jönköping, var talade om hur Jönköping bygger den hållbara staden. Det gjorde också Anneli Hulthén (S), kommunalråd i Göteborg:

- Städerna är nyckeln i klimatfrågan. I Göteborg tittar vi på hur vi kan ta tillvara energin på olika sätt., t ex utvecklar vi fordonsgas. Det säger DN idag att vi inte ska - men det säger jag att det ska vi visst. Vem annars har långsiktighet och tålamod, om inte kommunerna? sa Anneli Hulthén.

Både Anneli Hulthén och Acko Ankarberg representerar städer/kommuner som har satsat på samverkan mellan lösningar för VA, avfall och energi. Exempelvis genom avfallsförbränning som ger både el och värme, rötning av avfall och avloppsslam som blir fordonsgas och användning av spillvärme från industrin. Båda kommunalråden framhöll att byggandet av den hållbara staden kräver politisk samverkan och långsiktiga beslut.

Riksdagsledamoten Lars Lindblad (M) pratade om att avfallshierarkin är viktig i den hållbara staden - först ska man återanvända, sen återvinna, därefter använda energin och i sista hand deponera avfallet. Men han ville också tala om en ansvarshierarki:

- De enskilda människorna, företag och föreningar gör de största insatserna genom att sopsortera, byta ut oljepannan eller åka kommunalt före att ta bilen. Kommunerna har de kraftfullaste verktygen och största ansvaret men jag har förståelse för att man ibland kan behöva stöd, sa Lars Lindblad.

Peter Örn, ordförande för regeringens Delegation för hållbara städer, avslutade:

- Vi ska fördela 340 miljoner till ett fåtal projekt som kan visa vägen. I ansökningarna vi fått kan vi se att det finns höga ambitioner lokalt. Det är också tydligt att det krävs politisk vilja och att man kommer överens över blockgränserna. Samverkan är nyckeln - mellan partier, mellan olika aktörer, mellan kommun och näringsliv. Jag tror också det är viktigt att hela tiden höja ambitionerna och försöker sträcka dem ytterligare, sa Peter Örn.

Han avslutade med fyra goda råd till de fyra branscherna som bjudit in:

- Tillsammans kan kommunerna sätta mer ambitiösa miljömål.

- Tidig samverkan minskar kostnaderna betydligt.

- Samverkan frigör kreativitet och innovativa lösningar.

- Tidig samverkan leder till besparingar i vardagen.

Seminariet kan också ses på webben: www.hållbarastäder.nu

Ytterligare upplysningar

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige: 070-662 61 28

Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42

Daniel Långström, public affairs, Gasföreningen: 0735-01 69 95

Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme: 0734-25 25 64

Fredrik Vinthagen, kommunikationschef Svenskt Vatten: 0734-23 13 96

 

Svenskt Vattens vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.