Följ Svenskt Vatten AB

Aldrig tidigare har de svenska reningsverken haft så bra reningsresultat som under 2008.

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2010 13:02 CET

Naturvårdsverkets och SCB:s statistik som nu publicerats visar att de svenska reningsverken, trots en 2% befolkningsökning i tätorter över 2000 personer sedan 2006, så har utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen under samma tid minskat med ytterligare ca 15 %. Sedan år 2000 har fosforutsläppen minskat med 35 % under samma tid har befolkningsökningen varit 8% i tätorter över 2000 personer). De svenska reningsverkens världsledande plats när det gäller fosforrening har därmed befästs.  

Tack vare det långsiktiga arbetet av reningsverken och andra intressenter med att minska användningen i samhället av de mest prioriterade tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly har dessa tungmetaller minskat i avloppsvattnet, från en internationellt låg nivå med ytterligare 20-25%. Detta har inneburit en motsvarande minskad miljöbelastning av kadmium, kvicksilver och bly i såväl, svenska sjöar, vattendrag och kustområden som i restprodukten slammet. Sedan år 2000 har mängderna av kadmium, kvicksilver och bly i avloppsvatten minskat med ca 30-40%.

- Det är ett fantastiskt miljöarbete som utförs vid våra svenska reningsverk, både när det gäller den dagliga driften för att klara låga utsläpp av närsalter och syreförbrukande ämnen men också det långsiktiga arbetet med att minska användningen av i samhället av kadmium, kvicksilver och bly, säger Lena Söderberg, VD vid Svenskt Vatten.

- SCB:s rapport visar också att reningsverkens arbete med att minska användningen av tungmetaller i samhället är framgångsrikt. Ekvationen är enkel, ju mindre vi använder dessa ämnen ju mindre läckage till avloppsvatten eller till miljön i övrigt. För att minska utsläppen av kadmium till miljön behöver vi nu ytterligare hjälp av Kemikalieinspektionen att förbjuda kadmium i konstnärsfärger som står för en betydande del av det kadmium som snabbt går att minska.

Läs mer om Naturvårdsverkets och SCB:s rapport på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/NyheterPuff/Allt-mer-slam-sprids-pa-aker/

Läs mer om vad du från miljöminister till hushåll kan göra för att minska utsläppen av giftiga ämnen till vattenmiljön: http://www.svensktvatten.se/web/P95_Mottagande_av_avloppsvatten.aspx

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.