Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport om vidareutveckling av QMRA-verktyget – fas 1 (dricksvatten och hälsa)

Nyhet   •   Apr 28, 2017 12:16 CEST

Rapportframsidesbild: Webversionen av QMRA-verktyget

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2017-09
Titel: Vidareutveckling av QMRA-verktyget – fas 1
Författare: Thomas Pettersson, Madeleine Forss, Johan Åström, Britt-Marie Pott, Helena Almqvist
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-09.pdf   
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Det svenska QMRA-verktyget som utvecklades 2009 upplevdes som otydligt och svårt att använda av vattenproducenterna och därför fick dricksvattenprogrammet DRICKS uppdraget av Svenskt Vatten Utveckling att förbättra modellen och göra den mer lättanvänd. I denna första fasen av projektet har felaktigheter korrigerats samt genomförts en behovs- och omvärldsanalys för det fortsatta arbetet med att utveckla verktyget. Även en webbaserad version av QMRA-verktyget har utvecklats.

Sammanfattning: För värdering av mikrobiologiska risker har det utvecklats två hjälpmedel: mikrobiologisk barriäranalys (MBA-verktyget) och kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA-verktyget). Båda hjälpmedlen har börjat användas vid de svenska vattenverken. MBA är enklare att använda, men för en fördjupad analys av infektionsrisker i svenska dricksvattensystem fordras QMRA. Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar QMRA i sin vägledning för dricksvattenkvalitet, och i till exempel Nederländerna måste dricksvattenproducenterna återkommande göra en QMRA för sitt vattenförsörjningssystem.

Den första QMRA-modellen framtagen för svenska ytvattenverk komår 2009. Den har visat sig vara otydlig och svår att använda för vattenproducenterna. Därför fick dricksvattenprogrammet DRICKS på Chalmers uppdraget av Svenskt Vatten Utveckling att förbättra modellen för att göra den mer lättanvänd för landets dricksvattenproducenter. Rapporten redovisar första steget i arbetet som påbörjades 2015 då det bildades en användargrupp av vattenproducenter, forskare och konsulter. Gruppen har i den första fasen av projektet främst arbetat med att korrigera felaktigheter i verktyget, genomföra en behovs- och omvärldsanalys samt planera det fortsatta arbetet.

Behovsanalysen gjordes bland annat via en enkät till ett stort antal dricksvattenproducenter, både till sådana som redan hade genomfört en QMRA-analys och sådana som inte hade gjort det. Uppföljande djupintervjuer har genomförts med en del av dessa dricksvattenproducenter. Syftet med intervjuerna var att få uppgifter om vilka förbättringsbehov som finns och vilka funktioner som behöver läggas till i verktyget, samt hur användargränssnittet kan göras mer pedagogiskt och enklare att förstå. Även en omvärldsanalys har genomförts där tre internationella experter inom QMRA har djupintervjuats för att få ett internationellt perspektiv på det svenska QMRA-verktygets funktion, användbarhet och upplägg.

I arbetet med att förbättra funktionaliteten har flera av de kända programbuggarna åtgärdats, och processbeskrivningar och datahantering har förbättrats och förenklats. Det har också utvecklats en webbaserad version av QMRA-verktyget, med fördelen att den senaste versionen av verktyget alltid är tillgänglig för samtliga användare. Projektet har också i den första fasen inneburit ett framåtsyftande arbete med att kartlägga vilka större och mer genomgripande förändringar som på sikt behöver göras av det svenska QMRA-verktyget. Där ingår bland annat att skapa en ny användarmanual och nya systemmoduler för bland annat riskbedömningar av grundvattentäkter och distributionsnätet.

Sökord: QMRA, behovsanalys, omvärldsanalys, verktygsuppdatering
Keywords: QMRA, needs analysis, business intelligence, tool update

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2017-09  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.