Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2015-01: Nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Apr 14, 2015 10:38 CEST

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2015-01 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling
Författare: Jozef Trela, Jingjing Yang, Elzbieta Plaza, Erik Levlin KTH
Område: Avlopp och miljö
Länk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-01.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten presenterar resultat från genomförda experiment vid Hammarby Sjöstadsverk med nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling. Syfte med denna studie var att utvärdera inverkan av olika luftningsstrategier på processens prestanda och effektivitet, samt undersöka olika metoder för övervakning och styrning.

Sammanfattning:  Deammonifikation, baserad på partiell nitritation i kombination med anammox, är som kväveavskiljningsmetod miljövänligare än konventionell nitrifikation/denitrifikation. Detta på grund av minskat energibehov, mindre behov av kemikalier samt lägre utsläpp av CO2 och N2O. Behandlingen av rejektvatten från avvattningsprocessen av rötslam med denna teknik minskar kvävebelastningen på reningsverket som därmed ökar möjligheten att klara framtida strängare reningskrav.

Syftet med försöken var att studera strategier för styrning och övervakning av deammonifikationen i biofilmsprocessen i en MBBR (eng. för Moving Bed Biofilm Reactor) och utvärdera inverkan av olika luftningstrategier på processens prestanda och effektivitet. Försök utfördes, både på laboratorienivå och vid en pilotanläggning på Hammarby Sjöstadsverk.

En viktig parameter som påverkar hastigheten för kväveavskiljning och aktiviteten hos olika mikroorganismer är koncentrationen av löst syre som bör vara tillräckligt hög för att ammonium-oxiderande bakterier (AOB) skall producera tillräckligt med nitrit för anammoxreaktionen, men inte för hög då det hämmar anammoxprocessen och ger ökad aktivitet hos nitritoxiderande bakterier (NOB).

Försöken utfördes med kontinuerlig och intermittent luftning med olika syrehalter och tider för luftade och icke-luftade faser. Aktiviteten hos mikroorganismer i biofilmen mättes genom tester av syreupptagningshastighet (OUR), specifik anammoxaktivitetstest (SAA) och nitratupptagnings-hastighet (NUR). Onlinemätning av pH, ledningsförmåga och redoxpotential användes för att övervaka processen.

Den högsta hastigheten och graden av kväveavskiljning erhölls då syrekoncentrationen var 3,5 mg O2/l och kvoten mellan icke-luftad och luftad fas (R) uppgick till 1/3. Aktivitetstester visade att anammoxbakterier och AOB spelade de dominerande rollerna i biofilmen. De genomsnittliga och maximala värdena för specifika anammoxaktiviteten var 3,0 g N/m2 × d respektive 4,3 g N/m2 × d. Syreupptaget vid AOB-aktivitetstesterna hade ett medelvärde på 4,0 g O2/ m2 × d och ett högsta värde på 5,1 g O2/ m2 × d.

Intermittent luftning minskade energiförbrukningen och förbättrade processeffektiviteten. Införande av anaeroba faser och hög kvävetillförsel ökar anammoxbakteriernas aktivitet och nitritoxidationen begränsas. Nitritproduktionen är begränsande faktor i enstegs deammonifikationsprocess.

Mätning av lustgas i pilotanlägningen, visade att lustgasproduktionen som var beroende av kvävebelastning, koncentrationen av löst syre samt förhållandet mellan luftad och icke-luftad fas (R), varierade mellan 0,4 och 2,0 % av den totala kvävebelastningen.

Studien visade att redoxpotential (ORP) kan användas som styrningsparameter för driften av enstegs deammonifikationsprocess. Vid försök med användning av ORP för styrning av luftflödet erhölls den högsta kväveavskiljningshastigheten och effektiviteten när börvärde för ORP var 0 mV.

Sökord: Anammox, deammonifikation, kväverening, nitritation, rejektvatten
Keywords: Anammox, deammonification, nitritation, nitrogen removal, supernatant

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
C IVLB1954, Hammarby Sjöstadsverk – Uppstart av Försöks- och Demonstrationsanläggningen för Framtidens Kommunala VA-Teknik, Christian Baresel, Mats Ek, Östen Ekengren, Erik Levlin, Lars Bengtsson, Jozef Trela, Elzbieta Plaza

2009-11, Mätteknik för att styra och optimera deammonifikation, Jozef Trela, Bengt Hultman, Elzbieta Plaza, Erik Levlin, Isaac Fernández

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.