Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2014-22: En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling (dricksvatten, rörnät, klimat, avlopp, miljö, management)

Nyhet   •   Feb 18, 2015 10:56 CET

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-22 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling
Författare: Hallvard Ødegaard, Scandinavian Environmental Technology AS; Birgitta Johansson, Primula Ordval (bilaga 2)
Område: Dricksvatten,  rörnät, klimat, avlopp, miljö, management
Länk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2014-22.pdf  OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Denne rapporten er et resultat av en evaluering av SVU’s Høgskoleprogram, som ble igangsatt i 2008 og er nå (2014) inne i sin andre 3-års-periode.

Sammanfattning: Svenskt Vatten’s FoU-satsinger har som mål å sikre VA-verkenes kompetanse- og kunnskapsbehov på kort og lang sikt. For å identifisere behovet for VA-FoU i Sverige samt å analyseres hvordan denne kunne organiseres, ble det i 2007 satt i gang et prosjekt rettet mot å: i) identifisere Svenskt Vatten sine medlemmers behov for FoU og kunnskapsutvikling innen VA-feltet, ii) finne ut hvordan kan FoU innen høgskole- og universitetsområdet best kunne organiseres og drives og iii) diskutere hvordan Svenskt Vatten’s rolle i dette burde være.

I SVU-rapport 2008-03 foreslo prof. Hallvard Ødegaard (NTNU) en kluster-modell, bestående av 4 klustere, hvert med sin faglige hoved-orientering og hvert med forpliktende deltagelse fra universiteter og høgskoler, VA-verk og VA-industri. Det ble også foreslått et koordinerende organ med en rekke identifiserte oppgaver. Svenskt Vatten besluttet på bakgrunn av rapporten og diskusjonen som fulgte, å opprette et høgskoleprogram av langsiktig karakter til støtte for FoU ved høgskoler og universiteter som satser på VA-teknikk i Sverige. Høgskoleprogrammene ble igangsatt i 2008 (oppstart for de fleste i 2009) og hadde i første omgang en prosjektperiode på 3 år. Denne er senere forlenget med 3 nye år. Resultatet av søknadsrunden var opprettelse av følgende program:
• VA-kluster Mälardalen
• VA-teknik Södra
• DRICKS
• Dag&Nät
• Teknik-programmet

SVU har nå (2014) gitt Hallvard Ødegaard i oppdrag å evaluere Høgskoleprogrammet så langt og denne rapporten er et resultat av denne evalueringen. Det er besluttet at evalueringen her skal gjelde de fire VA-programmene ettersom Teknik-programmet er evaluert ved en tidligere anledning. I det følgende gis et kort sammendrag av rapporten inkludert en oversikt over de viktigste leveransene og de viktigste konklusjonene.

Hovedkonklusjon
Etableringen av Høgskole-programmet i SVU har vært en stor suksess. Ikke bare har omfang og kvalitet av svensk VA-forskning økt betydelig, men også kontakten mellom Svenskt Vatten’s medlemmer og FoU-miljøene har blitt vesentlig bedre etter at programmet ble igangsatt.

...

Sökord: FoU, klustre, vann, avløpsvann
Keywords: R&D, klusters, water, wastewater

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapport från SVU inom samma ämnesområde:
2008-03, Svensk FoU innen VA-Teknikk, Hallvard Ødegaard

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.