Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2013-17: VA-verkens energianvändning 2011 (Management och övriga)

Nyhet   •   Sep 16, 2013 08:58 CEST

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2013-17
Titel: VA-verkens energianvändning 2011 
Författare: Anders Lingsten, Lingsten Konsult AB; Mats Lundkvist, Sweco Environment AB och Daniel Hellström, Svenskt Vatten
Område: Management och övriga

Sammandrag: Rapporten innehåller en kartläggning av VA-branschens energianvändning 2011. Vidare redovisas typiska nyckeltal för energianvändningen på svenska VA-verk. En jämförelse görs med energianvändningen 2005 och 2008.

Sammanfattning: Denna rapport är den tredje kartläggningen av VA-branschens energianvändning. Rapporten redovisar energianvändningen hos de svenska VAverken under 2011 och är en uppföljning av den inventering som gjordes för 2005 (SVU-rapport 2008-1) och för 2008 (SVU-rapport 2011-04). Detta arbete ingår i Svenskt Vattens energieffektiviseringsprojekt (VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering) som startade 2005 och håller på att avslutas.

I rapporten redovisas resultatet av en undersökning som har utförts inom statistiksystemet VASS av deltagarna i Energieffektiviseringsprojektets etapp 3. Totalt har ett drygt 90-tal kommuner och regionala organisationer besvarat frågor inom hela VA-verksamheten, dvs. vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk. Genom de svarande har c:a 60 % av VA-branschen täckts.

Rapporten redovisar resultatet av undersökningen på riksnivå, genom extrapolering, i kapitel 3. Här framgår även skillnader jämfört med undersökningen för 2008 (Energi 2008) och 2005 (Energi 2005). Även produktionenav biogas och vad gasen används till redovisas. En del av detta resultat är hämtat från en särskild undersökning om biogas som gjorts av Svenskt Vatten (Biogas 2011).

Resultatet är att VA-branschen använder c:a 1,2 TWh el och c:a 0,5 TWh annan energi exklusive energiinnehållet i de kemikalier som används. Detta är en minskning med c:a 5 % jämfört med 2005. Om hänsyn tas till ökad ansluten befolkning, utökade reningskrav både på vattenverk och avloppsreningsverk samt att 2011 hade större årsnederbörd än 2005 är effektiviseringen av el mycket större, uppskattningsvis 12–15 % .

I kapitel 4 beskrivs nyckeltal för de svarande VA-verken för VA-branschens alla olika delar. Nyckeltalen jämförs med de som togs fram i Energi 2008. Stora spridningar i nyckeltalen kan konstateras mellan de som har de bästa och de sämsta. De verk som har bäst nyckeltal i undersökningen redovisas. Bland annat visas här att kostnaden för inköp av el i medeltal är 14 % av driftskostnaden eller 10 % av totalkostnaden för VA-verksamheten.

I kapitel 5 görs en jämförelse bland de respondenter som deltagit i Energi 2005, Energi 2008 och Energi 2011. Även denna jämförelse, som har låg felmarginal eftersom det är samma verk som jämförs, visar en minskning av energianvändningen. Detta är ju av stor vikt att kunna konstatera eftersom detta är det viktigaste målet i Energieffektiviseringsprojektet.

I det avslutande kapitlet diskuteras lite slutsatser av undersökningen med en del förklaringar till uppnått resultat.

Sökord: Energianvändning, elanvändning, nyckeltal, biogasproduktion
Keywords: Energy use, electricity use, performance indicators, production of biogas

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2011-15, Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning, Peter Balmér, VA-strategi, Daniel Hellström, Svenskt Vatten
2011-04, VA-verkens energianvändning 2008VA-verkens energianvändning 2008, Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström, Peter Balmér
2008-19, Effektivare reningsverk. Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjandeEffektivare reningsverk. Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjande, Gustaf Olsson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.