Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2011-11: Silver i blad – metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i spillvattenledningar

Nyhet   •   Nov 09, 2011 08:50 CET

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2011-11
Titel: Silver i blad – metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i spillvattenledningar
Författare: Ann-Mari Fransson
Område: Ledningsnät

Sammandrag: Träd som har rötter i avloppsledningar har en högre silverhalt än förväntat. Det kan gå att identifiera träd med rotinträngning genom att analysera silverhalten i blad men mer undersökningar krävs eftersom silverinnehållet i jorden och trädarten har betydelse. Någon motsvarande för dagvatten kunde vi inte hitta.

Sammanfattning: Rotinträngningar är ett stort och kostsamt problem i Sverige och världen. I de flesta fall är det väldigt svårt att identifiera det träd som orsakat rotinträngningen. Detta leder till att man har fått gissa och ta ner träd lite på chans. Problemen med att identifiera de träd som orsakat en rotinträngning har gjort att det inte har gått att undersöka orsakerna till varför rötterna går in i ledningarna, eller vad trädet vinner på att göra detta. Detta projekt har haft som målsättning att försöka få fram en metod för att identifiera de träd som orsakat rotinträngningar i främst spillvattenledningar, men även i dagvattenledningar.

I denna rapport visar vi att de träd som har trängt in med rötterna i spillvattenledningar har en högre halt silver i bladen. Detta betyder att det skulle gå att identifiera de träd som orsakat en rotinträngning, bland ett antal möjliga träd, genom att jämföra deras silverinnehåll. Det finns dock minst två faktorer som måste tas med i beräkningarna; olika trädarter ser ut att ha olika silverhalter i bladen, och jordens halt av silver påverkar hur mycket silver som tas upp i träden. I denna undersökning har vi jämfört träd av samma art som växer under väldigt lika förhållanden bortsett från att vi med stor sannolikhet kan säga att det ena har rötter i en spillvattenledning. Det går alltså att göra på detta sätt även när ett träd som gjort rotinträngning ska identifieras. Det går troligen också att utveckla denna metod så att den blir enklare att tillämpa. De träd som hade sina rötter i dagvattenledningar hade inte högre halter av något av de ämnen vi undersökte (silver (Ag), guld (Au), kadmium (Cd), kalium (K), bly (Pb), rubidium (Rb), och zink (Zn)).

Sökord: Rotinträngningar, tungmetallupptag, urbana träd, VA-ledningar, silverupptag

Keywords: Root intrusions, heavy metal uptake, urban trees, sewer pipes, silver uptake

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.