Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2011-01: Utvärdering av kortbetygsystem för TV-inspekterade avloppsledningar – förstudie (rörnät)

Nyhet   •   Jan 13, 2011 14:01 CET

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2011-01
Titel: Utvärdering av kortbetygsystem för TV-inspekterade avloppsledningar – förstudie
Författare: Jens Östlund och Tommy Giertz, SWECO; Niclas Melander, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Område:
 Rörnät

Sammandrag: Fyra europeiska länders system för att betygsätta tv-inspekterade ledningar inklusive Sveriges system redovisas, tillsammans med resultatet från en enkätundersökning angående hur resultatet från tv-inspekterade ledningar hanteras hos ett 50-tal svenska ledningsägare.

Sammanfattning: Denna förstudie redovisar hur kommunerna arbetar med drift, underhåll och planering av VA-ledningsnät baserad på TV-inspekterade ledningar. Förstudien redovisar och beskriver förutom det nuvarande kortbetygssystemet i Sverige också ett antal olika system som används i Europa för att statusbedöma TV-inspekterade ledningar.

En enkätundersökning har genomförts hos ett 50-tal kommuner för att skapa en bild över hur ledningsägare arbetar med statusbedömning av TVinspekterade självfallsledningar. Undersökningen visar att samtliga kommuner TV-inspekterar årligen självfallsledningar. Däremot varierar anledningen till att TV-inspektion görs och även hanteringen av informationen som TV-inspektionen ger.

Vidare belyser denna förstudie vilka möjligheter som finns att utveckla och förfina det nuvarande kortbetygsystemet beroende på ökad kompetens hos rörinspektörer och ledningsägare tillsammans med en stor teknik- och programutveckling inom TV-inspektionsområdet.

Sökord: TV-inspektion, avloppsledning, kondition, status
Keywords: TV inspection, sewer, condition, status

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2011-01.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.