Följ Svenskt Vatten AB

Kontaktpersoner

 • Jurist
 • clara.lindgren@svensktvatten.se
 • 072-050 36 93

 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • dan.lofgren@svensktvatten.se
 • 070-744 17 89

 • Dricksvattenexpert
 • Dricksvatten
 • gisela.holm@svensktvatten.se
 • 08-506 002 07
 • 0727-27 55 71

 • Projektledare
 • Kommunikation
 • linda.buhlmann@svensktvatten.se
 • 070-790 58 88

 • vd
 • anna.linusptemxtnuson@ccxwsvenskjsnqjztvzpbkrnatsxybten.se
 • 070-0912211
 • 08-50600201

 • Senior Adviser
 • Juridik
 • qhzwgilbert.tpnooenvrdencuagswanda@sveeyygnsrkkthevattckrekyezen.se
 • 08-506 002 03
 • 070-862 84 48

 • Senior Adviser
 • Managementfrågor
 • magnusunjx.monqnzcteoklius@syivensfwzuktajvavzzfthvpttenffhudu.se
 • 08-506 002 21
 • 070-862 34 61

 • Senior Adviser
 • Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor.
 • petezaldcuzpuor.sornxqqyakgakjrddi@svensyriivdktvatten.snrloe
 • 072-530 74 01
 • 08-506 002 20

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • fredzykccqrik.rrbabmvijonthaxqgerzn@zgrwsvkurnensktvobhyatlvtelln.dlse
 • 08-506 002 11
 • 0734-23 13 96
Press, påverkansarbete, omvärldsbevakning, interninformation

 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • aifndfvdelsers.hyfiqrnnson@svenskbqtvoxatbjtefzn.byse
 • 08-506 002 02
 • 0708-62 46 97
Avloppsfrågor, miljö och Revaq