Följ Svenskt Vatten AB

Kontaktpersoner

 • T.f. verkställande direktör
 • ulf.thysell@svensktvatten.se
 • Pia Svärdinger 08-506 002 18

 • Jurist
 • clara.lindgren@svensktvatten.se
 • 072-050 36 93

 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • jrdaeqrlmhkpn.vpdilodgczfgvgadijznuoreyfn@sveaenskuatvzylgatten.se
 • 070-744 17 89

 • Projektledare
 • Kommunikation
 • linda.buhlmann@svensktvatten.se
 • 070-790 58 88

 • Senior Adviser
 • Juridik
 • gilbert.nordenswan@svensktvatten.se
 • 08-506 002 03
 • 070-862 84 48

 • Senior Adviser
 • Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor.
 • peter.sorngard@svensktvatten.se
 • 072-530 74 01
 • 08-506 002 20

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • fredxrrik.vinthagezyn@svenbrkcdosktvugatdjgortten.yrse
 • 08-506 002 11
 • 0734-23 13 96
Press, påverkansarbete, omvärldsbevakning, interninformation

 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • uzvf alanders.oqanidfinnsoutn@chsvenguzblkfisktvrpattedtubfupdn.se
 • 08-506 002 02
 • 0708-62 46 97
Avloppsfrågor, miljö och Revaq

 • Utvecklingsledare
 • Svenskt Vatten Utveckling
 • daniel.hellstrom@svensktvatten.se
 • 08-506 002 08
 • 076-836 42 11

 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • hans.backman@svensktvatten.se
 • 08-506 002 05
 • 0709-600 710
Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten