Följ Svenskt Vatten AB

Kontaktpersoner

 • Chef för enheten Vattentjänster
 • karinpzljxasj.opklslo@svenstehdsrhtesktvatten.svje
 • 08-506 002 01
 • 072-090 89 81

 • Dricksvattenexpert
 • bicgrger.walzhlednmbgibdcvlsottekon@svkyhjivensktvatmmten.se
 • 08-506 002 07
 • 0720-801348

 • T.f. verkställande direktör
 • ulvhf.nmthdhvhyselductgsbzl@svenskvkvjlhzpuitvatqunmactectn.se
 • Pia Svärdinger 08-506 002 18

 • Jurist
 • clara.lidberg@svensktvatten.se
 • 072-050 36 93
 • 08-506 002 23

 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • tqimdan.jdmwlofgrezgrdn@svwlyopnpsenskcxtvatfutezcn.se
 • 070-744 17 89

 • Chefsjurist
 • Juridik
 • gihwfhctlbert.raexhenorduljienrpswan@svensktvattmkenos.se
 • 08-506 002 03
 • 070-862 84 48

 • Senior Adviser
 • Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor.
 • peutteter.sornpggarjamrd@svensktkpvaestthuenjkrfzugfqwdacibn.svte
 • 072-530 74 01
 • 08-506 002 20

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press & kommunikation
 • fredrik.vinthagen@svensktvatten.se
 • 08-506 002 11
 • 0734-23 13 96
Press, påverkansarbete, omvärldsbevakning, interninformation

 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • anders.finnson@svensktvatten.se
 • 08-506 002 02
 • 0708-62 46 97
Avloppsfrågor, miljö och Revaq

 • Utvecklingsledare
 • Svenskt Vatten Utveckling
 • kk danxuieasl.urhellffhylrswpgedstrom@whkuqdkpsvenlvskzqtvfdatxgevterjn.gyse
 • 08-506 002 08
 • 076-836 42 11