Följ Svenskt Vatten AB

Textil- och klädbutikernas ansvar – förstör inte vår vattenmiljö

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2007 13:07 CEST

Naturskyddsföreningen har låtit analysera vanliga handdukar inköpta i Sverige och funnit höga halter av miljögiftet Nonylfenoletoxylat.

- Det här ju helt absurt – ett giftigt, förbjudet ämne som är lätt utbytbart och ändå förekommer i så höga halter i vanliga handdukar, det går helt mot Riksdagens miljömål om en Giftfri miljö, säger Anders Finnson, vice VD på Svenskt Vatten och ordförande i Europeiska Vattenbolagens (EUREAU) kemikaliegrupp.

Nonylfenoler bildas som en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxylater. Nonylfenolerna är svårnedbrytbara och bioackumuleras i miljön. Nonylfenoler är även hormonpåverkande och klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.Dessa har tidigare haft stor användning i Sverige, bl.a. som tensider i bilvårdsprodukter och i olika rengöringsmedel. På 1980- talet låg förbrukningen av nonylfenoletoxilat på flera tusen ton i Sverige. Därefter har användningen minskat kraftigt till följd av frivilliga överenskommelser med branschorganisationer. Sedan 2005 är det förbjudet att använda nonylfenol och nonylfenoletoxilater i produkter avsedda för rengöring.. Trots det har de påträffats vid ett antal undersökningar av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag runt om Stockholm och återfinns också i slam från svenska reningsverk.Förklaringen till varför nonylfenoler hittas i miljön ger den undersökning som idag presenteras av Naturskyddsföreningen. Enligt vår medlem Stockholm Vattens beräkningar kan halterna som varje år kommer ut i miljön förklaras helt genom vad som hittas i textilier inköpta i Sverige.- Textilbranschen måste självklart ta ett betydligt större ansvar för att ha koll på sina produkter och att utan dröjsmål sortera bort alla de produkter som innehåller miljögifter som riskerar att hamna i våra sjöar och vattendrag, säger Anders Finnson.- Reningsverken kan inte rena dessa svårnedbrytbara kemikalier från att nå ut i vår miljö, i våra sjöar och vattendrag.. Farliga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort från affärernas hyllor, annars fortsätter spridningen till miljön. Här har alla seriösa butiker, importörer och producenter av textilier, ett stort och viktigt ansvar.För att kunna nå Riksdagens miljömål Giftfri miljö, är det helt nödvändigt att fortsätta med ”Uppströmsarbetet” dvs att successivt fasa ut de farliga kemikalier som inte kan brytas ned i reningsverken. Sådana kemikalier hittas idag hos hushåll, service och handel.För frågor kontakta:

Anders Finnson, Svenskt Vatten

anders.finnson@svensktvatten.se

mobiltel 0708-624 697Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.