Följ Svenskt Vatten AB

SVU informationsblad: Nr 1 juni 2010 inkl. PDF

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2010 14:23 CEST

Detta är ett informationsblad från Svenskt Vatten Utveckling som distribueras till alla som prenumererar på info-mejl om nya SVU-rapporter. Informationsbladet kommer att ges ut 2–3 gånger per år.

Informationsbladet innehåller bland annat information om projekt samt efterföljande rapporter, som utförts med bidrag från Svenskt Vatten Utveckling.

Hittills i år har 14 ansökningar behandlats. 10 projekt har beviljats bidrag.

Läs mer i pdf.

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.