Följ Svenskt Vatten AB

Energieffektivisering i VA-branschen

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2013 09:05 CET

Svenskt Vatten har sedan 2005 bedrivit ett utvecklingsprojekt som heter ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering”. Deltagande i projektet är frivilligt bland Svenskt Vattens medlemmar, c:a 90 kommuner och VA-bolag har varit med, vilket gör att c:a 60 % av branschen täcks in. Projektet har under hela tiden stötts finansiellt av Statens Energimyndighet.

Arbetet i projektet har gått ut på att den svenska VA-branschen skall bli mera energieffektiv genom att minska sin elanvändning samt att öka den energiproduktion som sker vid avloppsreningsverken i form av biogas, generering av el och värme. Detta har åstadkommits genom bl.a:

·  Kurser och seminarier

·  Benchmarking

·  Demonstrationer av energieffektiva lösningar

·  Finansiellt stöd (c:a 25 milj.kr) till energieffektiva investeringar

·  Energikartläggning vart tredje år 

Energiprojektet håller nu på att avslutas. Idag hålls ett avslutande seminarium, i första hand för deltagande organisationer, i Stockholm. Vid detta tillfälle kommer utmärkelser att delas ut till de
organisationer som har de bästa nyckeltalen i energikartläggningen för 2011. Dessa är:

Energieffektivt vattenverk: Ringsjöverket, Sydvatten AB

Energieffektivt avloppsreningsverk: Nykvarnsverket, Tekniska verken i Linköping AB

Energieffektiv vattenförsörjning: Norrköping Vatten AB och Älvkarleby, Gästrike Vatten AB

Energieffektiv avloppshantering: Västerås, Mälarenergi AB

Energieffektiva vattentjänster: Västerås, Mälarenergi AB

Förbättring av energieffektivitet: Gästrike Vatten AB

Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi
företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i
Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8
miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

 De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.