Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport om sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Jul 05, 2017 14:27 CEST

Framsidesbild: Bildkollage med bilder tagna/framställda av projektgruppen.

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2017-06
Titel: Sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk
Författare: Tobias Salmonsson, Håbo kommun; Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola; Sofia Andersson, Sweco Environment AB; Eva Bergslilja, Sweco Environment AB; Stefan Erikstam, Sweco Environment AB
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-06.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Projektet har sammanställt och utvärderat drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och intern produktion av kolkälla. Syftet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

Sammanfattning: I svenska avloppsreningsverk används oftast olika typer av fällningskemikalier för rening av fosfor, som då fälls ut och avskiljs med slammet. Men genom att skapa särskilda förutsättningar i biosteget kan man gynna tillväxten av bakterier som har förmåga till ”lyxupptag” av fosfor, och med sådan biologisk fosforrening (bio-P) kan man binda mer fosfor till slammet utan att tillsätta fällningskemikalier. För att det här ska fungera krävs det bland annat god tillgång på lättillgänglig kolkälla (flyktiga fettsyror). Rapporten redovisar hur en processlösning som kallas sidoströmshydrolys kan användas samtidigt för både intern produktion av sådan kolkälla och som en utrymmeseffektiv lösning för bio-P-processen. Rapporten sammanställer också viktiga drifterfarenheter från ett antal reningsverk som använder biologisk fosforrening.

Målgruppen är driftpersonal samt utvecklingsingenjörer, konsulter och forskare som jobbar med dimensionering och optimering av avloppsreningsprocesser. Projektet har utförts i samarbete mellan Håbo kommun, Lunds tekniska högskola och Sweco Environment. Inledningsvis hölls en kurs för personal från de deltagande reningsverken för att ge teoretiska kunskaper om biologisk fosforavskiljning och praktiska kunskaper om provtagning och analys. Ett provtagnings- och analysprogram togs fram för varje reningsverk. Personalen utförde sedan provtagning och analys under två perioder. Data från provtagningarna, driftdata samt data om reningsverkens utformning och funktion analyserades. Utformning, driftstrategi och driftresultat för de olika reningsverken jämfördes med gällande dimensioneringsriktlinjer. Syftet med projektet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

Sökord: Sidoströmshydrolys, biologisk fosforavskiljning, avloppsreningsverk, drift, design, funktion, dimensionering, uppföljning
Keywords: Side stream hyrolysis, biological phosphorus removal, waste water treatment plant, operation, design, function, monitoring

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2017-06

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://svenskt-vatten-ab.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.